Forbindelse med os
cafe mocca Præstø
Bolig- og energivejledning
Bedemand Stege

Erhverv

Skal Storegade i Stege ensrettes?

Publiceret

: ,

Skal Storegade i Stege ensrettes? Dette skal behandles i Plan- og Teknik udvalget i morgen. Der er flere hensyn at tage.

Hvordan påvirker en eventuel ensretning handelslivet i byen. En af bekymringerne er om turisterne ikke gør holdt i byen når de kommer fra øst og ledes uden om den indre by.

Efter de mange sommergæster på Møn og deraf øget trafikmængde i 2020 har udvalget bedt administrationen undersøge hvorvidt trafikafviklingen kan optimeres.

Ved Mølleporten har der været opsat signalanlæg siden efteråret 2020 til at regulere trafikken forbi entrepriseområdet, da det kun er muligt at holde et spor åbent. Der har været problemer med signalanlægget, så strækningen ensrettes fra Møllebrøndstræde til Kobbelvej. Dette arbejde er igangsat og godkendt af politiet, den endelige udførelse forestår.

Hærværk har skabt problemer med signalet og dermed trafikkens flow. Optimal indstilling af signalet har også været vanskelig grundet stor uregelmæssighed i trafikmængden. Naboer til signalanlægget har også haft problemer med at komme ud fra deres ejendomme. Alle er forhold, der vil tiltage i sommerperioden.

Fra januar til april i 2022 afspærres al trafik ved Mølleporten, mens anlægsarbejderne foregår og hele terrænet rundt om porten sænkes 70 cm. under eksisterende kørebaneniveau.

 

Ved en eventuel ensretning af Storegade optimeres skiltning, der leder ind til handelslivet i Stege by og til parkering på bl.a. Sukkerfabrikken ved Kostervej og Dyrskuepladsen for enden af Rådhusgade.

 

Administrationen anbefaler, at ensretning i Storegade fra Storebro til Kobbelvej afprøves i 2021, samt at effekten på trafiksikkerhed og fremkommelighed på Møn af denne vurderes. Dette gøres med henblik på at kende konsekvenserne ved ensretning af Storegade som grundlag for en mulig permanent fremtidig ensretning af trafikken gennem Stege by.

 

  •   
  •  
  •  
  •  
Klik for at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgMichael Larsen radikal vordingborg