Frimann Hansen biler
GF Forsikring vordingborg
Hold da helt fest. Alt til festen, musik, telte, grill, fotograf og meget mere.
GF Forsikring vordingborg
Vores Taxa fra Vordingborg
Ole Stage elinstallatør og lamper
SJEB reklametøj arbejdstøj
Kafedaki i Viemose med brugskunst
moderne tøj til mænd Nu Men Vordingborg
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Privatlivspolitik

Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13 står Vordingborg in som dataansvarlig forpligtet til at levere en række oplysninger til virksomhedens kunder i forbindelse med, at Vordingborg in behandler personoplysninger på vores hjemmeside.

1) DATAANSVARLIG:

Kontaktoplysninger:
Vordingborg In
Kastanievej 16
4773 Stensved

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger:
Anders K. Munch
Mail: red@vordingborg.in
Telefon: + 45 42957089

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Kundeoplysninger:
Hvis du er kunde hos Vordingborg.in, behandler vi følgende oplysninger om dig:
• Navn eller navn på relevante kontaktpersoner
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer og mobilnummer
• Eventuelt stilling
• Ordrehistorik
• Faktura- og betalingshistorik
• Eventuelt rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling
Vi skal benytte nævnte oplysninger for at kunne etablere og gennemføre kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.
Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:
• Opfyldelse af en aftale med den registrerede eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning
• Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse
Oplysninger om besøgende på hjemmeside eller modtagere af nyhedsbrev:
Vi behandler følgende oplysninger om dig, hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev:
• Navn (nyhedsbrev)
• Mailadresse (nyhedsbrev)
Vi benytter oplysningerne til markedsføring.
Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:
• Samtykke

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

En tredjemand kan få videregivet personoplysninger, vi indsamler om dig, såfremt der er et formål hermed.
Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.
Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.
Vi har sikret, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det har vi gjort ved at indhente databehandleraftaler med alle databehandlere.
I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

Når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne, sletter alle personoplysninger.
Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
Vi gemmer uopfordrede ansøgninger, som vi har fået samtykke til at gemme, op til 1 år efter modtagelse.
Hvis samtykke tilbagekaldes eller der ikke længere er et formål med opbevaring, sletter vi også øvrige oplysninger.

5) FORTROLIGHED:

Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER:

Du har en række rettigheder i forbindelse med Vordingborg in – behandling af oplysninger om dig, jf. Databeskyttelsesforordningen.
Du skal kontakte Vordingborg in pr. mail på red@vordingborg.in, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.
Du har følgende rettigheder:
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
• Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
• Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan du læse mere om dine rettigheder. Find vejledningen på www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….