Forbindelse med os
Klokkeblomst
Sauna
Jacobsens Bageri

Politik

Vordingborg Kommune tjener på værdipapirer

Publiceret

: ,

Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 11. oktober 2018 at indgå en 4 årig aftale med

Jyske Capital om kapitalpleje af 150 mio. kr.af kommunens overskudslikviditet.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har ved sidste møde fået forelagt og taget flg til efterretning:
Formålet med kapitalplejeaftalen er at optimere kommunens aktivportefølje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt.

Aftalen startede 1. november 2018, men der blev reelt først foretaget investeringer medio december 2018, hvorfor resultat for 2018 ikke danner et reelt billede. Resultatet for perioden 19.december 2018 til 31. december 2018 blev et negativt afkast på -16.624,85 kr. svarende til -0,01%.

Den finansielle kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje.
Der er for 1. kvartal realiseret et afkast på 4,789 mio. kr. svarende til et afkast på 3,19%.
Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelige rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgBilCenterSydRealmæglerne PræstøVordingborg Låseservice

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til ---red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: ---vordingborg@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ....