Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Bolig- og energivejledning
Bedemand StegeBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Fairmægler søger boliger til salg

Bolig

Tvangsauktion over 4-længet ejendom

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing F. meddeler:

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.
Ejendom

2 a, Vinderbæk by, Fanefjord
Slotshavevej 14A
4792 Askeby
Ejendom

2 b, Vindebæk by, Fanefjord
Slotshavevej 14A
4792 Askeby
Ejendom

2 e, Vindebæk by, Fanefjord
Slotshavevej 14A
4792 Askeby
Ejendom

26 d, Vindebæk by, Fanefjord
Slotshavevej 14A
4792 Askeby

Stuehuset er opført i 1895 i mursten og med tegltag. Boligarealet udgør 207 m² i èt plan. Stuehuset indeholder fordelingsgang, hvoraf der er adgang til stue og øvrige værelser, ligesom der er adgang til køkken. Køkken med hvidmalede låger af ældre dato med opvasker, køleskab, komfur og emhætte, badeværelse, bryggers og baggang. Gulvbelægning med henholdsvis vinyl, klikgulv, originale trægulve og væg til væg tæpper. Hvidmalede plader og profilbrædder på lofterne. Ejendommen opvarmes med centralvarme fra brændefyr af mærket Gejs Stoker. Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg og anden type afløb (ej offentlig kloak). De øvrige længer indeholder mindre hestestald med tre rummelige bokse og fyrrum og anvendes i øvrigt til oplagsplads og brænde. Ud over de 4 længer forefindes hønsehus af ældre dato, overdækning/åbent maskinhus samt løsdrift til køer. De øvrige bygninger er opført i 1895/1964 og har et samlet areal på 479 m², opført i mursten med tagbelægning af henholdsvis cementsten og fibercement, bortset fra overdækning/maskinhus der er opført i blikplader med tag af samme. Ejendommens jordtilliggende (19,6 hektar) er bortforpagtet. Forpagtningsafgiften udgør efter ejers oplysning kr. 4.500 pr. hk. Lejen betales med 1/3 i juni og 2/3 i december. Betalingsrettighederne er p.t. overført til forpagter. Derudover hører der til ejendommen en selvstændig beboelse opført i 1946 i mursten med tag af cementsten. Boligarealet udgør 49 m² og indeholder 2 værelser, åbent køkken/stue/alrum, bryggers og badeværelse. Den månedlige husleje udgør k. 4.200 inkl. varme. Vand og el afregnes af lejer direkte med forsyningsselskaberne. Depositum er efter ejers oplysninger indbetalt med kr. 10.000. Det samlede areal udgør 238.366 m² (23,8 ha). Heraf udgør matr. nr. 26 d, 4.772 m², der ligger fysisk adskilt fra hovedejendommen. Arealet er et mindre skovstykke. Rekvirenten indestår ikke for funktionsdygtigheden af installationerne. Der kan ved besigtigelse konstateres uoverensstemmelser mellem antallet af bygninger, materialer m.v. i forhold til registreringer i BBR-ejermeddelelsen. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift fra BBR-ejermeddelelsen samt ejers oplysninger, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 4.500.000 heraf grundværdi kr. 1.308.500.
Skødehaver ifølge tingbogsattest

Henrik Niels Urtemand Larsen
Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

DLR Kredit A/S
c/o Advokat Morten Jensen
Skolegade 24
4800 Nykøbing F
Telefon: 54845050
Sagsnummer: MIL-20583/BR
Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Drachmann
Dato, tid og sted for afholdelse af auktion

Dato: 06.11.2019
Tidspunkt: 09:15
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Alle 8
4800 Nykøbing F

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg LåseserviceRealmæglerne Præstø