Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege
Energi- og Boligvejledning

Erhverv

Økonomisk hjælp fra Møns Bank

Publiceret

: ,

Coronakrisen rammer både virksomheder og private hårdt.

Alle bliver berørt, når samfundsaktiviteten lukker ned i fælles bestræbelser på at reducere risikoen for smittefare.

Fra politisk side er der udvist godt lederskab, og i tæt samarbejde mellem de politiske partier og arbejdsmarkeds parter er der iværksat en række kompenserende foranstaltninger for at afbøde virkningerne.

Samtidig opstår der løbende et stigende behov for økonomisk hjælp til de mange berørte, der i antal stiger i takt med, at regeringen strammer grebet om samfundsaktiviteten med nedlukning og aktivitetsbegrænsninger.

“I Møns Bank følger vi udviklingen tæt, herunder de løsninger, der fra centralt hold iværksættes,” siger bankdirektør Flemming Jul Jensen. “Vi er meget bevidste om, at disse løsninger ikke rækker fuldt ud, og et tæt samspil med bankens kunder er og bliver en del af løsningen for den enkelte kunde. Vi er således allerede i dialog med rigtig mange kunder, der er eller vil blive økonomisk påvirket af situationen. De danske pengeinstitutter har en helt særlig opgave i den nuværende situation, og jeg kan ikke opfordre nok til, at berørte kunder kontakter banken for en drøftelse af netop deres situation.”

Møns Bank er lukket for fysisk fremmøde, foreløbig frem til 30. marts jf. regeringens anbefalinger, så kunderne opfordres til at kontakte medarbejderne på anden vis.

“Selv om banken er lukket, har vi åbent for at hjælpe berørte kunder,” siger Flemming Jul Jensen. “Man kan kontakte os på mail eller telefon som normalt, og så holder vi typisk møderne via telefon eller Skype. Af hensyn til smitterisiko arbejder omkring halvdelen af medarbejderne hjemmefra, men alle er parate til at tage en drøftelse med kunderne.”

Møns Bank har en række muligheder for at hjælpe kunderne, fx private, der har mistet jobbet, eller virksomheder, som på grund af manglende omsætning har brug for ekstra likviditet.

“Det vil naturligvis være meget forskelligt, herunder om det er en privatkunde, der er blevet fyret eller hjemsendt, eller det er en større eller mindre erhvervsvirksomhed, der skal lukke ned – eller fx en virksomhed indenfor turisterhvervet, der står foran sæsonstart og netop i disse dage oplever aflysninger og udsættelser på stribe. De enkelte kunders situationer og udgangspunkter for behov for hjælp er meget forskellige. Men kunderne skal ikke tøve med at kontakte os, sådan som vi også opfordrer til på vores hjemmeside og i beskeder til kunderne.”

“Det kan for den enkelte være med til at skabe klarhed om mulighederne. Og det er bedre at finde løsninger og få overblik end at gå rundt i uvished,” fastslår Flemming Jul Jensen.

Flere muligheder i spil

“Hvad vi konkret kan tilbyde, er fx udskydelser af aftalte betalinger på lån, etablering af midlertidige kreditfaciliteter til akut behov eller som en buffer i økonomien,” siger Flemming Jul Jensen. “Andre muligheder kan være en forlængelse af afviklingsperioder på eksisterende lån eller etablering af nye lån, og er der tale om kortvarige forhold, så er muligheden for et bevilget overtræk endnu en mulighed.”

“For bankens virksomhedskunder skal løsningerne ses i sammenhæng med de gode initiativer, der er iværksat fra centralt hold, herunder udskydelse af afregning af skat og moms, kaution fra Vækstfonden og 75% lønrefusion for undladte fyringer,” fortsætter Flemming Jul Jensen. “Vores erhvervsrådgivere er klar til at hjælpe de virksomheder, der er økonomisk udfordret, og vi er åbne for at se på alle muligheder.”

Langt det meste kan håndteres via Netbank, som er en stor fordel i den aktuelle situation, hvor den fysiske kontakt skal begrænses.

“Vi er parate til at hjælpe berørte kunder i denne usædvanlige situation, og der bliver skruet ekstra op for både fleksibilitet og individuelle løsninger, da både private og erhvervslivet får brug for mere end en hjælpende økonomisk hånd. Og selvom vi ikke kan mødes, så giver det god mening at tage kontakt til os. Det sker allerede i stort omfang, hvor mange er i tæt dialog med bankens rådgivere om deres muligheder,” tilføjer Flemming Jul Jensen.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgMichael Larsen radikal vordingborg