Forbindelse med os
Byens Slagter
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege

Politik

Forslag til Bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø sendes i høring

Publiceret

: ,

Kommunalbestyrelsen har godkendt ”Forslag til Bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø.”

Udarbejdelsen af lokalplanen blev igangsat i marts 2019 i forbindelse med DTU Veterinærinstituttets fraflytning af øen Lindholm ultimo 2019 og regeringens planer om etablering af et udrejsecenter på øen for udlændinge, der er uønskede i Danmark.

Forslaget er udarbejdet med henblik på, at de bærende bevaringsværdier på Lindholm Ø beskyttes, og at øens kulturarv bevares og sikres, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Øen Lindholm er i kommuneplanen udpeget som Kulturmiljø.

Lindholm. Foto Anders Munch / Vordingborg.in

Lindholm, med dens særlige bebyggelse og beplantning, er en vigtig formidler af en helt særlig kulturarv. Øen blev i 1925 købt af staten, som i 1926 oprettede en forsøgsstation for mund- og klovsyge. Fra 1938 blev der her fremstillet vaccine mod mund- og klovsyge. Forskningsstationen blev indrettet på denne ø specielt med henblik på at kunne hindre smittespredning.

Bevarelsen af kvaliteterne i kulturmiljøet Lindholm Ø, de enkelte huse, bebyggelsesstrukturen og haven og de landskabelige elementer afhænger af, hvordan eventuelle ændringer gennemføres – om der tages de fornødne hensyn til øens kulturmiljø som helhed. Det er netop sammenhængen mellem de bevaringsværdige bygninger, deres funktion og landskabet imellem og omkring dem, der gør øen til et særligt kulturmiljø.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over at den bevarende lokalplan nu er udarbejdet og klar til at komme i offentlig høring:

Lokalplanforslaget handler om at bevare den helt unikke kulturarv, vi finder på øen, som jo er et vigtigt stykke danmarkshistorie. Øen har igennem knap 100 år givet arbejde til mange mennesker og fortæller os om dansk landbrugs succeshistorie, hvor udvikling og forskning har skabt sunde besætninger og sikret stor eksport. Jeg håber, at en ny regering kommer på nye tanker med hensyn til anvendelsen af øen. Ikke mindst for at handle økonomisk ansvarligt og fokusere på velfærd. Gennemføres planerne om et udrejsecenter på Lindholm, håber jeg på at vores nye regering vil respektere vores bevarende planlægning for en markant kulturarv af national betydning på Lindholm Ø,”siger Mikael Smed.

Den bevarende Lokalplan for Lindholm Ø vil alene regulere de bevaringsværdige bygninger og omgivelser så som have, landskab og beplantning, således at de som bevaringsværdigt udpegede elementer ikke må ændres eller fjernes. Lokalplanens formål er således at sikre både bygningsmæssige og landskabsmæssige bevaringsværdier.

Lokalplanforslaget er i fire ugers høring fra den 07. juni til den 05. juli 2019, og forventes vedtaget i august 2019.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgRealmæglerne Præstø