Forbindelse med os
cafe mocca Præstø
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege

Erhverv

Fakta om Borgernes Hus – det nye Rådhus

Publiceret

: ,

Der er meget debat om det nye Rådhus. Her er lidt fakta:

KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNINGER:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2020 at sætte gang i arbejdet med et nyt rådhus – Borgernes Hus. Der er i perioden 2020-2023 i alt afsat et rådighedsbeløb på 120 mio. kr. til arbejdet.

budgetaftalen for 2020 og overslagsårene står blandt andet:

Kommunen har gennem mange år drøftet mulighederne for at bygge nyt rådhus eller gennemføre gennemgribende renovering af det gamle. Det nuværende er utidssvarende både i relation til nutidige standarder indenfor energieffektivitet og klimavenlighed, samt i relation til funktionalitet for det arbejde og de funktioner et rådhus bør understøtte.

På mødet i kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020 blev det besluttet af frigive 5 mio. kr. i anlægsmidler til det indledende arbejde.

Venstre (8 mandater) står uden for budgetaftalen og beslutningen om frigivelse af anlægsmidler. Kommunalbestyrelsens øvrige partier (I alt 21 mandater) er for.

Hvilke beslutninger er ikke truffet

  • Der er ikke truffet beslutning om at frigive anlægsmidler i 2021, 2022 og 2023. Der er pt. frigivet 5 mio. kr. i 2020, men de resterende 115 mio. kr. er ikke frigivet.
  • Der er ikke truffet beslutning om at flytte biblioteket eller etablere en torvehal. Det er forslag, der skal belyses nærmere.

TIDSPLAN FOR ARBEJDET:

Den overordnede tidsplan er:

Forår 2020
Udarbejdelse af projektkonkurrence, hvor bydere “tegner” deres bud på det nye hus. Konkurrencen offentliggøres omkring 1. april.

Sommer 2020
Vinderen af projektkonkurrencen kåres af en bedømmelseskomité. Derefter går projekteringen af byggeriet i gang. Under projekteringen udarbejdes detaljerede planer for hele byggeprojektet. Projekteringen slutter i sommeren 2021.

Sommer 2021
Hovedentreprisen – altså selve byggeriet – sendes i udbud, og der indgås aftale med en hovedentreprenør. Desuden tages første  spadestik.

2. halvår 2023
Ibrugtagning af det nye hus.

BORGERMØDE i kantinen på det gamle rådhus:

Vordingborg Kommune skal opføre nyt rådhus – Borgernes Hus.

I den forbindelse inviterer vi til borgermøde tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17-20.

Tilmeld dig senest søndag den 23. februar på borgerneshus@vordingborg.dk.

PROGRAM

Kl. 17.00
Velkomst og præsentation af vision for Borgernes Hus v. Borgmester Mikael Smed

Kl. 17.45
Pause med sandwich og efterfølgende gang til Job- og Borgercenteret

Kl. 18.15
Om Job- og Borgercenteret i forhallen v. Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune?

Kl. 18.30
Vælg mellem:

  1. Drømmebazar: Hvordan ser fremtidens ud? Hvilke funktioner skal huset rumme? Og hvordan kan vi deles om
    bygningen? v. Byplanlægger Elsba Hardlei
  2. Spørgsmål, svar og fakta v. Borgmester Mikael Smed

Kl. 19.45
Opsamling

Kl. 20.00
Tak for i aften

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg LåseserviceMichael Larsen radikal vordingborg