charlotte-Engelbrecht-advokat-Præstø-Sakskøbing-Vordingborg
Forbindelse med os
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege

Bolig

Domearegnskab blev ikke godkendt

Publiceret

: ,

Boligselskabet Domea har indbragt en sag til afgørelse i kommunen. Der er tale om afdeling 18/02 Troldeparken i Kastrup udenfor Vordingborg, hvor afdelingsbestyrelsen ikke har villet godkende regnskabet for 2018-2019.

Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab er, at man ikke finder, at regnskabet stemmer med de faktiske afholdte udgifter i afdelingen.

Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber og har dermed kompetence til at afgøre uoverensstemmelser/tvister, der vedrører budget og regnskab.

Uoverensstemmelserne består hovedsagligt i, at afdelingsbestyrelsen har skitseret nogle forhold, som man stiller sig kritisk overfor, da man som nævnt ikke finder, at de reelle udgifter og regnskabet stemmer.

Her skal fremhæves nogle eksempler:

  • etablering af nedgravede affaldscontainere (molokker)
  • placering af udgifter på de rette konti til almindelig vedligeholdelse (konto 115) eller planlagte og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116).
  • vedligeholdelse af udendørsområder (maling af træskure og facader)
  • etablering af varmeanlæg, overgang til fjernvarme (konto 303)

Administrationen har gennemgået de indkomne svar fra Domea og deres revisor og har som tilsynsmyndighed fundet, at Domea har kunnet redegøre tilfredsstillende og detaljeret for de gennemgåede forhold.

Administrationen finder alt i alt, at man har fået svar fra Domea på alle de spørgsmål, der blev rejst, og at der derfor ikke er grundlag for yderligere gennemgang af regnskabet eller andre forhold, afdelingsbestyrelsen har bragt op.

Administrationen indstiller derfor at regnskabet godkendes.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati vil derfor indstille til kommunalbestyrelsen at man godkender regnskabet.

  •   
  •  
  •  
  •  
Klik for at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice