Forbindelse med os
Bedemand StegeBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Henriks Hvidevarer i Vordingborg alt i vaskemaskiner, opvaskemaskiner,Varmepumper-fra-9995-kr

Kultur

Borgere inviteres til at give input til en ny cykelstiplan

Publiceret

: ,

Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med ViaTrafik, som skal sætte fokus på cykelstinettet.

Vordingborg Kommune har en plan for cykelstier fra 2011, som der er truffet beslutninger ud fra tidligere. Planen skal nu have en opdatering, så den svarer til de aktuelle behov, og der kan træffes beslutninger på et ”nutidigt” grundlag.

Cykelstiplanen omhandler den overordnede sammenhæng i kommunen, men har ikke haft fokus på de tre købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg. Det skal der gøres noget ved nu.

I forbindelse med udformningen af kommunens trafiksikkerhedsplanen for 2019-2022, blev der arbejdet med inddragelse af lokalråd og kommunens skoler. I den forbindelse kom der flere forslag og ønsker, relateret til en ny cykelstiplan.

Arbejdet med at opdatere cykelstiplanen skal bygge videre på de eksisterende planer og ønsker, og alt skal nu samles i en overordnet plan, hvor de tre købstæder også er inddraget. Hoved fokus på den overordnet plan bliver stinettet.

Det er et vigtigt område, som vi nu skal have afdækket grundigt. Vi synes det er vigtigt, at vi får borgernes input og behov med i planen, så planen kan blive så borgerrettet, som overhovedet muligt.

Derfor udsender vi mandag den 17. februar 2020 en besked i AULA, til alle forældre med skolebørn i Vordingborg Kommune. Vi invitere alle andre borgere via. Facebook og vores hjemmeside, så de kan give deres holdning til kende. Undersøgelsen tager fem minutter og er meget brugervenlig. Vi håber med denne borgerundersøgelse, at vi kan få afspejlet borgernes behov for cykelstier tydeligere” siger Michael Larsen for Udvalget for Plan og Teknik.

  •   
  •  
  •  
  •  
Realmæglerne PræstøVordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg