Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Kaj Kok
Fællesspisning Holberggaard
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Erhverv

Lokalplan til havneudvidelse afvist

Publiceret

: ,

Vordingborg Havn: Planklagenævnet har ophævet lokalplanen, så pt er der ikke nogen lokalplan for bla. den såkaldte “trekant”.

Dronefoto Klaus Lohmann

Lokalplanen blev ellers godkendt efter lang debat i kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021. Protestgruppen fra Ore vil nok sige, at man vedtog en lokalplan der var ulovlig, og man kunne have udnyttet tiden bedre ved at lytte til protesterne.

Reglerne er indviklede.

Karsten Kolle sidder i forvaltningen og arbejder med sagen fortæller: -Det kommer en orientering til Klima og Miljøudvalget 1. februar, at lokalplanen er ophævet. Det der med opfyldet vil så være tale om arealer i landzonen, dvs man ikke kan bruge arealerne til noget før der er en ny lokalplan. Selve indvindingen sker på en tilladelse fra Trafikstyrelsen der er planmyndighed på søterritoriet. Man vil stå med noget der er i landzonen indtil der er en ny lokalplan. Havnen siger,  at planen med opfyldet først er færdigt i 2025, så der er god tid. At udarbejde en lokalplan tager ca. et halvt år. Lokalplanen er ophævet grundet en retslig mangel i forhold til kystnærhedszonen, og det er i forhold til solcelleanlægget, når man har noget der ligger kystnært skal ma redegøre for funktionel eller planmæssig begrundelse og det havde vi ikke vurderet vi skulle i forhold til solcelleanlægget. Solcellerne er ude på søterritoriet, så det er staten der skal give tilladelse til solcelleanlægget, så vi behøver ikke at omtale det i lokalplanen. Det er indviklet lige så snart det er ude på havet!

Solcellerne vil være bag nogle moler så de vil ikke kunne ses fra land.

Daniel Irvold fra konservative blev formand for havnen efter kommunalvalget. -Jeg er ny i bestyrelsen. Men det kom godt nok bag på mig.

Læs også HAVNEUDVIDELSE VEDTAGET

..

Bolig- og energivejledning
Få tjekket drømmehuset inden køb!

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgTømrer snedker sydsjælland Rene mq træTeaterforeningen Bøgestrømmen teater