Forbindelse med os
malermester Louise Thrane vordingborg
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandland

Erhverv

Hvordan deler vi sol og vind lige?

Publiceret

: ,

I dag mødes ca. 100 borgere for at diskutere, hvordan nye projekter med vindmøller og solceller bedst placeres i Vordingborg Kommune, og hvordan projekterne kan blive til gavn for lokalområderne.

Det sker i et lukket møde på DGI Huset Vordingborg.

Vordingborg Kommune vedtog i 2022 en ambitiøs klimaplan, med mål om, at kommunen bliver CO2-neutral senest i 2050 og har reduceret CO2-udledningen med 70% i 2030. På den måde vil kommunen levere sit bidrag til de nationale og globale klimamål. Klima- og Teknikudvalget har sat et højt ambitionsniveau for ny vedvarende energi, som et af midlerne til at indfri klimaplanens mål.

Placering af store anlæg i landskabet er ofte en kilde til lokale bekymringer og protester. Med ambitioner om at kunne producere store mængder grøn strøm i kommunen, skal der en del hektar til med solcelleanlæg og der skal opsættes nye store vindmøller på land. Aktuelt har kommunen modtaget projektforslag om opstilling af 25 land-vindmøller og ca. 750 hektar solceller. Det har været et kriterie for projektforslagene, at de skulle angive, hvilke muligheder de ser for at deres projekt også kan give lokale gevinster. Der er kommet bud på fx naturtiltag, lokale udviklingspuljer, mulighed for at købe andele og etablering af fjernvarme.

Inden kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de nye projekter der kan realiseres, vil de gerne så tidligt som muligt drøfte kriterier for placering og hensyn med borgere og interesseorganisationer. I februar i år blev den første workshop afholdt (for interesseorganisationer), og med denne anden workshop inviteres borgerne nu mere bredt. Senere i processen, når der skal laves konkret planlægning for de enkelte projekter, vil der naturligvis også være høringer lokalt, inden der gives tilladelse til at opstille det fysiske anlæg.

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice