Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Cafe Den Gule Stald i Kalvehave
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i Præstø
Udby Kro festlokaler middag

Laeserbreve

Læserbrev: Vordingborg Idrætsråds kommentarer til facilitetsundersøgelsen.

Publiceret

: ,

Vordingbor Idrætsråd (VIR)  har gennem flere år set frem til at der skulle komme en analyse af tilstanden på idrætsfaciliteterne i kommunen.

Glæden var derfor stor, da der blev afsat midler til denne undersøgelse.

Undersøgelsen er desværre ikke blevet det værktøj, som vi håbede på. Der er nøjagtigt sket det vi frygtede.

Man valgte SDU til at foretage undersøgelsen. Det har desværre gjort, at undersøgelsen er blevet drejet over på borgernes idræts og fritidsvaner og selve facilitetsanalysen er blevet en mindre del af analysen.

Vi har gentagne gange gjort opmærksom på, at DIF har konsulenter, der kunne hjælpe med en sådan analyse samt den forsatte strategi.

For at råde bod på dette har man valgt, at få et ingeniørfirma til at se nærmere på et snævert udvalg af kommunens haller.

En analyse om borgernes fritidsvaner kan selvfølgelig være interessant, men som det blev sagt gentagne gange under præsentationen af analysen, så adskiller Vordingborg sig ikke markant fra de omkringliggende kommuner, regionen eller på landsgennemsnittet, så på den måde er det lidt spildte kræfter. Det man kan læse i analysen er, at der er regionale forskelle rundt i kommunen, hvorfor man i konklusionen kan læse, at der skal være forskellige indsatsområder rundt i kommunen. Kan nogle af disse forskelle skyldes forskellige svarprocenter rundt i kommunen?

SDU nævnte selv, at der var en meget lav svarprocent i gruppen af mænd i alderen 25 – 40 år. Det i sig selv giver et dårligt statistisk grundlag. Der er endvidere en utrolig dårlig svarprocent for nogle årgange i nogle skoledistrikter. Dette viser, at der er for dårlig opbakning på tværs af kommunens forskellige udvalg / forvaltninger.

VIR havde en forventning om at facilitetsundersøgelsen ville kaste lys over den samlede facilitetsmasse i kommunen og ikke kun en række specielt udvalgte haller. Alle haller som ikke er kommunale er ikke med, så alle haller på Møn er slet ikke medtaget ( Vi har efterfølgende fået at vide, at de nu kommer med i et tillæg ). Dette efterlader så alle udendørsanlæg ( fodboldbaner, tennisbaner, havne, skydebaner, motorbaner osv.). Alle faciliteter som er ejet af foreninger (klubhuse, spejderhytter, gymnastiksale, skydeanlæg osv. ) eller andre private aktører ( haller, svømmehaller, ridehuse, golfbaner osv. ). Kommunens faciliteter er mange ting, men ved kun at tage et begrænset antal ud, kan man vel dårligt sige, at det giver et overblik over tilstandene på faciliteterne.

Omkring selve undersøgelsen af hallerne. Vi tager udgangspunkt i Iselingehallen.

Undersøgelsen er delt ind i tre forskellige kategorier. Rød som kræver udbedring straks og her nævnes en revne indvendigt i gavlen mod syd. Denne revne har været der i de sidste tyve år og den sten hvor revnen er nået til, er der sat en streg, netop for at holde øje med om den udviklede sig. Dette har den ikke gjort, så at den pludselig nu har førsteprioritet kan virke underligt. Dem der har lavet undersøgelsen kan selvfølgelig ikke kende til stregen og dens betydning, men hvis brugere af hallen havde været involveret, kunne der måske være kastet lys over nogle ting.

Som en anden ting nævnes renovering af omklædningsrum, som er sat som noget der skal udbedres
indenfor 1 – 5 år. Denne renovering vurderes til at koste 3.330.500,- ( udskiftning af indvendige døre + udskiftning af toiletter + renovering af omklædningsrum ). Nu forholder det sig sådan, at denne renovering er foretaget her i sommeren. Vi har fået oplyst fra forvaltningen, at denne renovering har kostet 900.000,-.

Selvfølgelig skal den, der laver en sådan tilstandsrapport komme med et overslag og de går nok både med livrem og seler, for ikke at skyde for lavt, men at skyde 370 procent over målet mener vi ikke er et brugbart værktøj, hverken for forvaltning eller udvalg.

De skriver endvidere i rapporten, at det ikke var muligt at vurdere om lysarmaturer i foyer og
fordelingsgang er skiftet til LED. Vi tænker, at en person som er sat til at vurdere standen på en bygning, også burde kunne kende et LED armatur på under to meters afstand.

Udvendigt på hallen mangler der sokkelpuds på store dele af soklen. Dette er slet ikke nævnt i rapporten, men det ville nok være en ting, der burde tages fat i.

Når der er brugt 100.000,- på de 10 haller, finder vi det underligt, at en rapport kan være mangelfuld, samt at prisoverslagene kan være så langt fra den virkelige pris. Hvis det er et billede der går igen i de andre undersøgte haller, vurderer vi at rapporten ikke kan bruges som det værktøj, som den var tiltænkt. Den kan være en indikation om, hvad der er af udfordringer i hallerne.

Endvidere var KIF forvaltningen slet ikke klar over, at omklædningsrummene er blevet renoveret. Dette er igen et eksempel på manglende/ dårlig kommunikation mellem de forskellige afdelinger i kommunen.

Omkring belægningen i hallerne så påviser analysen, at der er en forskel imellem den bookede tid og den brugte tid. Vi hørt at kameraerne har været slukket eller tildækket, da brugerne ikke var trygge ved at blive fotograferet. Dette kunne have været undgået, ved at have brugt infrarøde kameraer. Dette har man haft gjort med stor succes flere andre steder i Danmark og noget som Idrætsrådet har gjort opmærksom på ved flere lejligheder.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er kommet fokus på belægningen / udnyttelsen af faciliteterne. Der hvor der er mulighed for den største forbedring, er på de tider som skolerne booker. I andre kommuner er ældremotion blandt de største foreninger. Dette er et stort set ukendt begreb i Vordingborg, så en bedre udnyttelse af dagstiderne ville kunne få flere ældre borgere til at dyrke motion.

Hvad kan man så gøre:

Et årligt besøg fra kommunen på alle faciliteter. Ved dette besøg skal der være repræsentanter fra de foreninger, der benytter faciliteten. Deltagere fra kommunen burde repræsenterer de forvaltninger som har med faciliteten / foreningen at gøre i det daglige. Ydermere en eller flere medlemmer fra byrådet. Der kunne endvidere være en repræsentant fra Idrætsrådet med. På den måde kunne der laves en ønskeliste fra hver facilitet og dette kunne give det ønskede overblik. På denne måde kunne der laves nye samarbejder på tværs af foreninger / brugere af de forskellige faciliteter.

På vegne af Vordingborg Idrætsråd,

Formand Henrik Pape.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg