TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
Kaffebønnen Vordingborg
Fællesspisning Holberggaard
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Laeserbreve

Venstre vil spare på ældre og børn

Publiceret

: ,

I det netop udsendte budget vælger Venstre at hente pengene hos de ældre, på børn samt en forringelse af borger og erhvervsservice.

De ældre må holde for med en manglende prioritering på 4,5 mill. kr., når Venstre skal få enderne i deres budget til mødes. Dette hentes ved ikke at ansætte nye medarbejdere og derved umuliggøres en effektiv styring af den vitale rehabilitering, der betyder at de ældre kan bevare deres dagligdag og de tilhørende funktioner. På lang sigt vil en sådan prioritering betyde at vores ældre skal have mere hjælp i dagligdagen og derved øget udgiftsbehov på et allerede presset område.

Venstre fortsætter i deres budget med at indfange løse fugle på taget, når man vælger at fjerne en ikke-eksisterende pulje til ”særligt dyre enkeltsager” på 1 mill kr. Endvidere hentes 8,5 mill kr. ved flex karens, et forslag der betyder at en afdeling i kommunen kan blive dobbelt ramt, i forbindelse med to samtidige aftrædelser, hvor man i Venstres forslag ikke må genansætte. Det betyder en dårligere service til alle borgere og vores erhvervsliv og samtidig tvinger det vores medarbejdere til at løbe stærkere. Eksempelvis kan man forestille sig en situation i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor borgere og vores erhvervsliv, med Venstres forslag, udsættes for ekstra lange sagsbehandlingstider.

Ligeledes ønsker Venstre at fastholde den nuværende situation, hvor man tilbyder særdeles kritiske og dårlige forhold for børn i daginstitutionen Præstø Børnehus, ved ikke at igangsætte byggeriet i 2020 af den nye børnehave i Præstø. Det fremstår som manglende rettidig omhu, når Venstre i deres budget lukker øjnene for de ”her og nu” åbenlyse alarmerende dårlige arbejdsmiljømæssige forhold for både børn og voksne. Samtidig viser alle tilflytteranalyser foretaget blandt børnefamilier, at køb af grund på eksempelvis Antonibakken afhænger at en samlet vurdering i forhold til fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner m.m.
Socialdemokratiet ser derimod en naturlig sammenhæng og rækkefølge i de investeringer, der skal gøre os til en attraktiv bosætningskommune.

Overordnet er Venstres budget sminket, hvor flex karens, ældre, børn og en forringelse af borger og erhvervsservice bruges for at bringe budgettet i balance.
Venstre præsenterer et budget efter den velkendte opskrift, fra forrige periode, uden fremadrettet strategiske politiske prioriteringer og langsigtede sammenhængende investeringsplaner.

På vegne af Socialdemokratiet i Vordingborg

Thorbjørn Kolbo – Politisk ordfører

Poul A. Larsen – Gruppeformand

Brit Skovgaard – Medlem af kommunalbestyrelsen

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice