Forbindelse med os
Hollænderhavens festlokaler
Øernes Revision Vordingborg
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
Restaurant Snekken i Vordingborg

Politik

Velfærd på Folkeskolerne – lad os nu gøre os umage.

Publiceret

: ,

Debat: Fælleslisten ønsker udvikling og ikke afvikling af vores lokale miljøer: Vi stemmer imod lukning af vores skoleafdelinger i Vordingborg kommune.

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. september stemte vi imod udsendelse af høringsmateriale, da dette netop indeholder forventede lukninger af skoleafdelinger. På det samme kommunalbestyrelsesmøde besluttede kommunalbestyrelsen at sende en ansøgning om det, der kaldes en ”Velfærdsaftale på folkeskoleområdet”. Denne beslutning er vi meget glade for – lad os nu gøre brug af de muligheder, der nu åbnes og lad os gøre os umage med gentænkning af vores skoler.

I indledningen til de velfærdsaftaler, der allerede er indgået med to kommuner, står der: Partierne er enige om at indgå velfærdsaftaler med en række kommuner, hvor medarbejdere, ledere og borgere sættes mest muligt fri af statslig og kommunal regulering med henblik på at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. Velfærdsaftaler bygger på en tro på, at vi får velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne. Dette er netop vores politik i Fælleslisten.

Vi vil at vores skoleafdelinger bibeholdes. Dette kan godt lade sig gøre, hvis vi udnytter de muligheder, der i dag gives for skolerne. Vi skal væk fra ”kassetænkning” og tænke i lokale læringsmiljøer til glæde og gavn for de børn, der går på afdelingen. Vi skal tænke mere i samlæst undervisning på tværs af årgange (dette kan i høj grad gøres i indskolingen). Vi skal tænke mere i emnebaseret undervisning med brug af alle lærere på skolen (ikke kun den enkelte afdeling). Vi skal i det hele taget give skolens personale frihed til at drive skolen indenfor de rammer, der gives.

Vi skal holde fast i de lokale læringsmiljøer ved at nytænke skolen i et tæt samarbejde med børn, forældre, skolebestyrelser, lærere, pædagoger og skoleledelser. Det er ikke politikerne, der skal detailstyre skolerne.

Med venlig hilsen

Fælleslisten – www.faelleslisten.com

Charlotte Bagge Hansen

Medlem af kommunalbestyrelsen og Folketingskandidat for Moderaterne

Torben Folke Månsson

Konstitueret formand

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice