Forbindelse med os
Fællesspisning Holberggaard
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
salg af både cp bådformidling

Laeserbreve

Vandforbrugere må til lommerne på et falsk grundlag

Publiceret

: ,

Debat: På seneste kommunalbestyrelsesmøde var en betændt miljøsag på dagsordenen.

Det drejede sig om at forbyde brug af pesticider på landbrugets dyrkningsflade i nærheden af områder med grundvandsboringer under påskud af at beskytte grundvandet.
Imidlertid bruger landbruget i dag kun pesticider, der er nedbrudt længe før de når grundvandet. I modsat fald ville de ikke blive godkendt.

Men ved at sætte kikkerten for det blinde øje ses ikke hvad der reelt truer grundvandet, nemlig punktkilder (gamle lossepladser), naturlig forekommende arsen og læk af vej- og spildevand fra det vidtforgrenede kloaknet.

Med andre ord har miljøministre fra partierne V og S godt hjulpet af embedsværket pålagt kommunerne en opgave der udelukkende hviler på politisk videnskab/mavefornemmelser, som intet har med faglighed og sand videnskab at gøre.

Klargøring af såbed, udsæd, gødning, brændstofforbrug mv. – er ens, hvad enten man bruger pesticider eller ej. Men manglende brug af pesticider kan reducere udbytterne med 30-40 pct., så der er tale om et stort ressourcespild stik imod hvad klima- og miljøprofeterne ellers prædiker.

I følge lovforslaget skal tabet fuldt ud erstattes. Derfor må vandforbrugerne til lommerne.

Men både skattemæssigt og om EU vil forlange tilbagebetaling af kompensation er i dag uafklaret.
Så en masse bøvl har centrale myndigheder og folketingspolitikere endnu engang plantet ude i kommunerne på baggrund af tilbedelsen af det store miljøalter.

På første kommunalbestyrelsesmøde efter sommerferien må følgende punkt derfor på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen meddeler Miljøministeriet følgende:
Efter en faglig vurdering har Vordingborg Kommune ingen boringsnære områder, hvor der er behov for restriktioner overfor nutidens tilladte pesticider.

Venlig hilsen

v/Jørn Rasmussen (NB)
Pilealle 5
4760 Vordingborg

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg