Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
gulvmontering vordingborg
Fællesspisning Holberggaard
Tage Klee kunstfotograf
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Lollands Bank

Laeserbreve

”Værdig ældrepleje” i budget 2024?

Publiceret

: ,

Debat: “Det er væsentligt for parterne at opretholde en værdig ældrepleje”, står der i flertalsaftalen om Vordingborg kommunes budget for 2024.

I Enhedslisten Vordingborg frygter vi, at der her er tale om et utidigt skønmaleri af et helt uacceptabelt niveau.

De tilførte midler, som fremhæves i budgetaftalen, er dels 5 mio.kr., der udelukkende dækker demografiregulering (at der bliver flere ældre), dels sølle 2 ”nye” mio.kr.  – i forhold til forvaltningens budgetudkast, som man må forstå er en fortsættelse af 2023-niveauet.

Og her ligger problemet begravet: 2023-budgettet er jo en katastrofeopbremsning, hvor man på ældrepleje- og omsorgs-området forventer at nedbringe udgifterne fra 647,1 mio. i 2022-regnskabet til 595,4 mio. i 2023-budgettet. En besparelse, som ifølge vores lommeregner når op over 50 mio. kr.!  2023-budgettet til distrikterne, der varetager pleje, praktisk hjælp, sygepleje m.v., er alene faldet med ca. 35 mio.kr. i forhold til 2022-regnskabets tal. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at mange har råbt op om en katastrofal udvikling i ældreplejen lige nu, i 2023.

Som seniorrådet skriver i deres høringssvar til forvaltningens budgetudkast: ”Det er vanskeligt at aflæse, hvordan forslaget til de kommende budgetår kan indfri de forventninger der kan/skal være for en værdig ældretilværelse med en rimelig livskvalitet.”

Og spørgsmålet til partierne bag forliget må være, om de seriøst mener, at bare 2 mio.kr. vil rette op på dette? De 2 mio. udgør jo en meget lille del af de nedskæringer, man lige har gennemført.

Mere konkret kan man f.eks. spørge til, om det fortsat vil være sådan, at ældre i Vordingborg Kommune, der ikke kan klare rengøringen selv, kan blive spist af med 22 minutter hver fjerde uge?

Hvis dette er niveauet, er det falsk reklame at tale om ”værdig ældrepleje”. Og det kan ikke være rigtigt, at kommunalbestyrelsen skal gennemføre en uværdig ældrepleje for at nedbringe gæld, sætte reserver af og ”tænke langsigtet” (måske budgettet i valgåret…?). Der må være en grænse.

Der er ingen tvivl om, at den kommunale økonomi overalt er undermineret af en regering, der hellere vil bruge penge på skattelettelser. Men det er ikke et argument for at lave uværdige velfærdsnedskæringer, at det er nogle højere autoriteter, der har ”givet ordren”. Det er derimod et argument for at sætte hælene i, gå til kanten med nødløsninger – og så være med i et stadigt mere højlydt kommunalt oprør, der kræver midler nok til at føre en anstændig politik!

 

Falle Hjorth, Enhedslisten Vordingborg

(adr. Søndersognsvej 20, Stege)

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg