TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
Cafe Den Gule Stald i Kalvehave
Øernes Revision Vordingborg
xl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandland
Penta Sikring tyverisikring

Bolig

Tvangsauktion – Stor erhvervsejendom

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing F. meddeler:

Ny Esbjergvej 12, 4720 Præstø. Foto Statstidende

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom
Matr. nr. 1 aø, Nysø Hgd., Præstø Jorder
Ny Esbjergvej 12, 4720 Præstø

Tinglyst areal 15.832 m², heraf vej 289 m².

Stor erhvervsejendom indrettet til lager og forskellige former for produktionsvirksomhed. Asfalterede udenomsarealer til parkering m.v.

Ejendommen, der er delvis udlejet, er et bygningskompleks opdelt på i alt 9 bygninger (iflg. BBR), opført i perioden 1970-1990 med ydervægge af hhv. letbeton, træ og metalplader samt tagdækning af fortrinsvis metalplader, tagpap eller lign. Tagkonstruktionerne er i det væsentligste isoleret med indvendige plader af presset halm el. tilsvarende. Gulvene er fortrinsvis af cement, dog af træ/laminat i kontorlokaler m.v. De store bygninger i komplekset er forsynet med hejseporte i gavlen.

Det samlede bygnings-/erhvervsareal andrager iflg. BBR 8.235 m² fordelt på de pgl. bygninger som følger:

Bygning 1: Fabriksbygning på 1.465 m² opført i 1970. I bygningen forefindes div. omklædnings- og badefaciliteter og kontorrum. Ydermere forefindes 2 store lagerlokaler. Der ses p.t. ingen aktivitet i bygningen.

Bygning 2: Opført i 1972 med samlet erhvervsareal på 96 m². Iflg BBR indrettet til laboratorie, men aktuel anvendelse er antagelig kontor.

Bygning 3: Iflg. BBR cykelskur på 15 m² opført i 1982.

Bygning 4: Lagerhal og kontorer (med bad og toilet) på i alt 788 m² opført i 1977. Efter det oplyste udlejet til tømrer/byggevirksomhed.

Bygning 5: Lagerhal på 1.704 m² opført i 1986. Der er ingen aktivitet i bygningen, ud over at ejer benytter en del af bygningen til privat opmagasinering.

Bygning 6: Iflg. BBR tårn til filteranlæg på 15 m² opført i 1989.

Bygning 7: Fabriksbygning på 1.482 m² opført i 1976. Bygningen er udlejet til Palle Knudsens Kunststoffabrik ApS og anvendes til produktion og lager af div. kunststofprodukter. Den årlige lejeindtægt udgør efter det oplyste p.t. ca. kr. 300.000.

Bygning 8: Fabriksbygning på 1.482 m² opført i 1976. Dele af bygningen (anslået ca. 150 m² er indrettet til kontor og montage. Disse lokaler samt højre side af fabrikshallen (anslået 600 til 700 m²) er udlejet til flere forskellige virksomheder til opmagasinering. Den øvrige del af bygningen er indrettet til fabrikations- og lagervirksomhed.

Bygning 9: Værkstedshal på 1.026 m² opført i 1986. Der er ingen aktivitet i bygningen pt. Ejer har dog oplyst, at der har været utætheder i tagkonstruktionen i denne bygning.

Ejendommen i sin helhed er tilsluttet off. kloak og vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.

Alle oplysninger om bygningsarealer, årstal m.v. er iflg. BBR.

Lejerne sørger selv for evt. opvarmning af de lejede lokaler (individuel opvarmning). Flere af lejerne har klaget over utætheder i tagkonstruktionen.

Alt driftsinventar og materiel i de udlejede bygninger/lokaler tilhører efter det oplyste lejerne.

Det har på tidspunktet for salgsopstillingens udarbejdelse ikke været muligt at indhente nærmere oplysninger om indretningen af de bygningsarealer, der ikke er udlejet til Palle Knudsens Kunststoffabrik, ligesom det ikke har været muligt på dette tidspunkt at tilvejebringe yderligere oplysninger om lejevilkår m.v. Rekvirenten vil inden auktionen søge at fremskaffe lejekontrakter for alle eksisterende lejemål, ligesom der søges tilvejebragt supplerende oplysninger om evt. medfølgende driftsinventar/materiel m.v. Disse oplysninger vil efterfølgende blive sendt til alle berettigede og interesserede.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi
Pr. 01.10.2017 kr. 8.750.000, heraf grundværdi kr. 4.774.900.

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)
Nykredit Realkredit A/S v/advokat Rasmus Lindsten, Advodan Maribo, C.E. Christiansens vej 2, 4930 Maribo, Telefon 46145900, Journalnr. 101262.

Auktionsbekendtgører Advodan Maribo

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion: 22.08.2018 kl. 09:30, Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under “Ekstra bemærkninger”)
Advodan Maribo, C.E. Christiansens vej 2, 4930 Maribo.

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice