Forbindelse med os
Dinitrol
Bolig- og energivejledning
SaunaArnestedet Vordingborg, pilleovne, brændeovne, pilleovn, brændeovn

Bolig

Tvangsauktion over hus m. 6631 m2 grund.

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing F. meddeler:

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Foto Statstidende.

Ejendom

3 d, Røstofte by, Ø. Egesborg
Røstoftevej 21
4735 Mern

 

Beboelsesejendom. Tinglyst areal 6.631 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone i den lille landsby Røstofte mellem Vordingborg og Præstø. Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med bølgeeternit. Vinduerne er med en blanding af termoruder og koblede rammer.
.
Huset er i stueetagen indrettet med entré, badeværelse med brusekabine med dampsauna, 2 værelse (det ene gennemgangsværelse), køkken med nyere, hvide elementer og vinkelstue med brændeovn.
.
På 1. sal findes et værelse. Gulvene er klinkegulve, pergo- og plankegulve. Lofterne er gipslofter og listelofter. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Smeg gaskomfur samt emhætte af ukendt mærke.
.
Ejendommen opvarmes med pillefyr med supplement af brændeovn. Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der mangler fodpaneler og lister mm. flere steder i huset. Til ejendommen hører desuden 2 udhuse på hhv. 74 og 43 m².
.
Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er anført som ukloakeret og afløbsforholdene som mekanisk med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Ifølge ejendomsdatarapporten er området planlagt spildevandskloakeret med ikrafttrædelsestidspunkt anført som 2013.
.
Området er ikke registreret med områdeklassificering som lettere forurenet, og matriklen er efter vurdering udgået før kortlægning. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 27.02.2010. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.
.
Oplysninger om bygninger:
.
Bygning nr. 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Til-/ombygningsår: 1965. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 102 m². Samlet bygningsareal 102 m². Samlet tagetageareal 40 m². Heraf udnyttet tagetage 40 m2. Samlet boligareal 142 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.
.
Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).
.
Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).
.
Bygning nr. 2 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Antal boliger med køkken: 0. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 74 m². Samlet bygningsareal 74 m². Samlet boligareal 0 m². Samlet erhvervsareal 74 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.
.
Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bygning nr. 3 Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal: 43 m².
.
Oplysninger om grunde: Vand & afløb:
.
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. Bemærkninger for grund: Øster Egeborg – Røstofte vandværk. Septiktank Røstoftevandløbet. Oplysninger om tekniske anlæg: Anlæg nr. 1 Beliggende på matrikel 3 d. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1965. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk. Sløjfning: Tanken er afblændet. Indhold: Fyringsgasolie. Anlæg nr. 2 Beliggende på matrikel 3 d. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform).
.
Driftstatus: I drift. Etableringsår: 2007. Størrelsesklasse: 1. Placering: Over terræn, udendørs. Fabrikationsnr.: 17212. Typegodkendelsesnr.: 50-5323. Størrelse: 1.200 L. Type: Enkeltvægget. Indhold: Fyringsgasolie. Fabrikationsår: 2007. Materiale: Stål.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 840000 heraf grundværdi kr. 243800.

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Steen Willumsen, Anette Henny Berger Willumsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon: 33124522
Sagsnummer: 510742-223683/sas

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion

Dato: 15.05.2019
Tidspunkt: 09:15
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F

  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
Realmæglerne PræstøBilCenterSydVordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til ---red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: ---vordingborg@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ....