Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i Præstø
Udby Kro festlokaler middag

Bolig

Tvangsauktion – landbolig fra 1913

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing F. meddeler:

Egholmvej 11, 4780 Stege. Foto Statstidende

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom
Matr. nr. 8 d, Koster, Stege Jorder, Egholmvej 11, 4780 Stege

Beboelsesejendom
Tinglyst areal 1.027 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og landligt. Der er busstop lige ved ejendommen. Huset er en 1½-plans ejendom, der fremstår med hvidpudsede ydervægge og med bølgeeternittag. Husets vinduer er termovinduer, angiveligt fra 2005. Huset er i stueetagen indrettet med entré med flisegulv, ældre flisebadeværelse (80’erne) med bruseniche, værelse med nyere pergogulv, opholdsstue med pergogulv og med udgang til have. Gammelt køkken i dårlig stand med trælåger og laminatbordplade. Der er etableret nyere trappe fra køkken til 1. sal, men der mangler en del finish. 1. salen indeholder 2 store værelser. Husets lofter er trælistelofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Zanussi keramisk komfur, Brand emhætte, Blomberg køle-/fryseskab. Herudover Aeg vaskemaskine og tørretumbler, som ejere oplyser ikke er deres. Ejendommen opvarmes med oliefyr hhv. pillefyr i garagen.

Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand udvendigt og mindre god indvendigt. Der mangler en del finish, og vinduerne er med begyndende nedbrydning. Grunden ligger ud til marker. Til ejendommen hører garage/værksted på 72 m² med uudnyttet loftsrum på 61 m². Hertil hønsehus og skur, der ikke er anført i BBR. Det vides ikke, om bygningerne er opført med de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Nuværende ejere af ejendommen oplyser, at pillefyret skal have en ny snegl, hvorefter det burde fungere.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er registreret en nedgravet olietank fra 1976, og det vides ikke, om olietankbekendtgørelsens regler er opfyldt.

På ejendommen er tinglyst en række servitutter, som er vedlagt salgsopstillingen, bortset fra en tinglyst færdselsret fra 1890, som ikke har kunnet findes.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 10.11.2006. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR:
Oplysninger om bygninger:

Bygning nr. 1:
Opførelsessår: 1913. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Cementsten. Bebygget areal 72 m². Samlet bygningsareal 72 m². Samlet tagetageareal 51 m². Heraf udnyttet tagetage 51 m². Samlet boligareal 123 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Bygning nr. 2:
Opførelsessår: 1913. Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.). Bebygget areal 72 m². Samlet bygningsareal 72 m². Samlet tagetageareal 61 m². Samlet boligareal 0 m². Samlet erhvervsareal 72 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Bemærkninger for bygning: garage og værksted.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Anlæg nr. 1: Beliggende på matrikel 4 c. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1976. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13).

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/4454

Ejendomsværdi: Pr. 01.10.2016 kr. 560.000, heraf grundværdi kr. 182.800.

Begæreren af auktionen (Rekvirenten):
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer, Njord Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K., Telefon 33124522. Journalnr. 510742-222204/sas

Auktionsbekendtgører:
Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion:
13.06.2018 kl. 10:45, Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under “Ekstra bemærkninger”)
Njord Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K.

 

 

 

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice