Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Jane B i Vordingborg
Øernes Revision Vordingborg
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
Penta Sikring tyverisikring

Bolig

Tvangsauktion – ældre beboelsesejendom på Bogø

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing F. meddeler:

Søvangsvej 4, 4793 Bogø By. Foto Statstidende

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom:
Matr. nr. 2 e, Bogø by, Bogø
Søvangsvej 4
4793 Bogø By

Tinglyst areal 705 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i udkanten af Bogø by. Huset er opført med ydervægge der er pudset og taget er belagt med bølgeeternit.

Huset indeholder: Badeværelse med klinker og bruser. Køkken med lyse elementer. Lille fyrrum med oliefyr. Stue med brændeovn. Værelse. 1. sal indeholder: 2 værelser, hvoraf det ene er et gennemgangsværelse. Huset er forsynet med termovinduer og der er listelofter med synlige bjælker. Af hårde hvidevarer forerfandtes ved besigtigelsen: Kogeplader, Blomberg emhætte samt Blomberg ovn.

Der er en stor sætningsrevne på hjørnet af huset. Ejendommen trænger udvendigt til istandsættelse. Ejendommen trænger til oprydning. Der er muligvis et rotteangreb i badeværelset. Udenomsarealerne er udlagt som have der fremstår meget uplejet. Det vides ikke, om på den ejendommen værende olietank opfylder olietankbekendtgørelsens regler. Ejendommen er beliggende indenfor et område omfattet af kommuneplaner. For yderligere oplysning herom, henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende indenfor en kirkebyggelinje.

Iflg. BBR: Oplysninger om bygninger.
Bygning nr. 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1875. Til-/ombygningsår: 1968. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 80 m². Samlet bygningsareal 80 m². Samlet tagetageareal 60 m². Heraf udnyttet tagetage 60 m². Samlet boligareal 140 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Bygning nr. 2
Opførelsesår: ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal: 10 m².

Oplysninger om grunde
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Oplysninger om tekniske anlæg
Anlæg nr. 1
Beliggende på matrikel 2 e. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1983. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk. Fabrikationsnr.: 294377. Typegodkendelsesnr.: 01-000 Størrelse: 2.500 l. Indhold: Fyringsgasolie. Fabrikationsår: 1982. Materiale: Stål.

Ejendomsværdi: Pr. 01.10.2016 kr. 650.000, heraf grundværdi kr. 249.500.

Begæreren af auktionen (Rekvirenten): Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer, Njord Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K. Telefon 33124522. Journalnr. 510742-222227/sl.

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion: 25.04.2018 kl. 11:45, Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg