TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Øernes Revision Vordingborg
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Politik

Tubæk Å projektet er skudt til hjørne

Publiceret

: ,

Tubæk Å ligger som en lige drænlinje gennem engen i Præstø. Den skulle slynges som en del af klimasikring og modvirke oversvømmelser.

Præstø: Andeidyl ved Tubæk Å med den nye overgangsbro i baggrunden. Foto Vordingborg.in

Åen ligger i dag som en lige dræningslinje gennem engen, hvor det er svært at komme tæt på vandet, ligesom det dikteres af vandløbsregulativet, at man ikke må sejle på åen. Derfor ønskes anlagt et nyt slynget åløb, som skulle understøtte naturkvaliteten, biodiversiteten og hverdagslivet i Præstø, og som skulle fungere som en del af klimasikringen sammen med et jorddige, man kunne gå på.

I Tubæk Å, den tilhørende eng og dens terrænnære grundvand er der konstateret forureninger med olie-/tjæreprodukter, tungmetaller, klorerede opløsningsmidler, PFAS-stoffer, inert affald, som glas, metal,
plast, og husholdningsaffald samt helt eller delvist afbrændt haveaffald. Mange af disse stoffer risikerer at blive frigjort.

Det vurderes derfor, at der ikke vil kunne opnås en tilladelse efter jordforureningslovens §8 til et projekt, der omfatter en frit slynget å – hverken på hele eller dele af området, inden for en overskuelig økonomisk ramme. En oprensning og bortskaffelse dels af lossepladsaffald, dels forurenet jord, i et 15 bredt tracé omkring det nye Å-løb, vurderes at koste mere end 25 millioner, alene for opgravning og bortskaffelse af affald og jorden, forudsat at man kan finde et modtageanlæg til den type af forurenet jord og affald (blandet og med PFAS). Hertil vil komme et to-cifret millionbeløb til at lave en uigennemtrængelig rende, hvor der kunne udlægges rene materialer, og åen kunne slynges igennem isoleret fra den resterende forurening. En total oprensning af den gamle losse- og fyldplads vurderes at løbe op i et tre-cifret millionbeløb.

Man vedtog derfor ved seneste møde i Klima og Teknikudvalget at skrotte projektet.

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg