Forbindelse med os
Kaj Kok
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Skolen

Styrket fokus på småbørns sprog, motorik og leg

Publiceret

: ,

Ny udviklingsplan for læring, trivsel og udvikling i dagpleje og børnehaver.

En ny undersøgelse viser, at cirka en fjerdedel af børnene i Vordingborg Kommune har sproglige udfordringer ved skolestart. En stor del af børnene i dagtilbud har derfor brug for ekstra hjælp og støtte til at udvikle deres sprog.

Det er afgørende, at børn i 0-6-årsalderen får gode forudsætninger for at udvikle deres sprog, da undersøgelser viser, at der er klar sammenhæng mellem sproglige vanskeligheder og læringsudfordringer i skolen. Det er blandt andet i forhold til sprogforståelse, ordforråd og skriftsprog. Sprogudvikling hænger tæt sammen med motorisk udvikling og brug af sanserne, og en kombination af leg, fysisk aktivitet og aktivering af børns sanser er vigtigt for, at børn kan lære nye færdigheder og udvikle sig sprogligt.

Derfor igangsætter Vordingborg Kommune et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i dagtilbud, som skal bidrage til at styrke det pædagogiske arbejde med sprog og motorik.


Midler til forbedring af legepladser

Et tredje vigtigt aspekt i børns udvikling er legen. Leg understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. For at understøtte denne udvikling har børn brug for at komme ud og blive udfordret på motorik, bevægelse og sanser; og en af forudsætningerne for dette er gode og spændende legepladser.

Nogle af dagtilbuddenes legepladser er ikke tidssvarende, og derfor arbejder Børn- og Familieudvalget på at finde midler til forbedring af legepladserne.

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice