Ole Stage elinstallatør og lamper
Lækker chokolade fra økoladen
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
xl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Restaurant Snekken i Vordingborg

Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn er vedtaget

Med vedtagelsen af strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre købstæders havneområder er der

lagt op til en spændende udvikling over årene. Allerede i 2020 vil de første åbningstræk kunne opleves i alle tre købstæder, skriver Vordingborg Kommune.

Kommunalbestyrelsens har den 18. december 2019 vedtaget tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn.

Formålet med planerne er blandt andet at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnenes aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanerne har været på tegnebrættet i hele 2019 i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, SLA-arkitekter, proces- og byudviklerne CFBO, rådgivnings- og forskningsorganisation inden for vand og miljø DHI, ingeniørvirksomheden Viggo Madsen og ikke mindst vores tre købstæders mange havneparter og borgere.

Planerne sætter de overordnede tænkte rammer for fremtidens havne. De skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle de tre havne. Planerne er blevet til i en omfangsrig involveringsproces med byværksteder i alle tre købstæder, ugentlige projektkontorer, dialogportaler, partsmøder og borgermøder.

Udviklingsplanerne har inden godkendelsen i kommunalbestyrelsen været i høring. Der er i høringsperioden indkommet 18 høringssvar for Præstø, 22 for Stege og 16 for Vordingborg, hvoraf nogle var af generel karakter for alle tre havne, og de fleste var specifikke. En stor del af høringssvarene roste kommunens arbejde med udviklingsplanerne og hilser dem velkommen.

Jeg glæder mig over, at vi er nået i mål med et så omfangsrigt og vigtigt projekt for Vordingborg Kommunes tre smukke købstæder. Planerne er jo et rettidigt bud på, at sikre vores tre byer mod det vi ved er et faktum: At vandstanden stiger, og at oversvømmelser i vores byer er blevet noget, vi ikke kun oplever hver 100. år!” siger formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen, der er stolt af, at Vordingborg er den første kommune, der har arbejdet strategisk med parallelle planer for alle kommunens købstæder.

Foran os ligger et stort arbejde med at finde finansiering til planerne, så vi kan bevare og samtidig udvikle den vigtige kulturarv og de fysiske bevaringsværdier, vores købstæder og deres havnenære byområder repræsenterer” siger Michael Larsen.

Arbejdet med at planlægge og projektere de første delprojekter fra planerne går nu i gang som et åbningstræk i hver by i løbet af 2020, samtidig med at der arbejdes med at finde finansiering til planerne igennem fundraising og offentlig-private samarbejder.

Udvalget for Plan og Teknik vil på et senere møde behandle et samlet forslag til parkering af autocampere og placering af husbåde, og vil i det videre forløb i videst muligt omfang tage hensyn til eksisterende klubbers tilstedeværelse på havneområderne. Ændringer for vinteropbevaring af både skal også forelægges Udvalget for Plan og Teknik. Forslaget vil blive endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen.

De endelige planer, masteplaner, høringssvar og behandling af høringssvarene kan ses på:

www.stege-byogvand.dk

www.praestoe-byogvand.dk

www.vordingborg-byogvand.dk

  •   
  •  
  •  
  •  

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….