Forbindelse med os
Jonica i Vordingborg
Kafedaki i Viemose med brugskunst
Øernes Revision Vordingborg
xl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Laeserbreve

Spids nu ører – lyt til forældrene

Publiceret

: ,

Debat: Konservative i Vordingborg ønsker en skolestruktur, der støtter op om de værdifulde lokalsamfund og den tryghed og dannelse, eleverne får på mindre skoler.

Vi vil have bedre undervisning og gladere børn – og det er de mindre skoler med til at sikre.

Der skal skabes MERE bosætning – ikke afvikling. Og vi mener ikke, at store skoler nødvendigvis løser alle udfordringerne. Vi har talt med forældre, der er ulykkelige over udsigten til, at deres børn flyttes fra et trygt, mindre skolemiljø med væsentlig længere transport. Andre foretrækker de større skoler med kæmpe læringsmiljøer. Vi er forskellige, og det er børnene også.

Konservative har tidligere efterlyst, at Kommunalbestyrelsen kigger bredere på den kommunale bygningsmasse – inden det overhovedet overvejes at lukke skoler.

Måske skulle vi have nedsat et opgaveudvalg, der kunne kigge konstruktivt på brugen af skoler, børnehuse og andre kommunale bygninger som fx rådhusene i Stege og Præstø. Måske kan børnehus og skole lægges under samme tag, og måske kunne nogle af de administrative medarbejdere flyttes ud på skolerne for at udnytte pladsen optimalt? Situationen er langt fra tilstrækkelig grundigt belyst.

Vi er klar over, at mange af vores politiske kollegaer fra andre partier har ideologiske grunde til at optimere de faglige miljøer for lærernes skyld, og det er skam også vigtigt. Men med al respekt så handler det lige nu om børnene og om deres verden i lokalsamfundene. Konservative ønsker at værne om det gode liv på landet og i landsbyerne, hvor man kan gå i skole og til idræt, handle hos købmanden, og hvor bussen kører en gang imellem.

Vi konservative opfordrer til, at der nu bliver spidset ører og virkelig LYTTET til, hvad forældrene mener om forslagene til ny skolestruktur. Der er lagt op til debat og borgerinddragelse de næste måneder, og det ser vi frem til. Men vi vil også understrege, at de to modeller, der er lagt frem i sagen, absolut ikke er vores kop te, og som det ser ud lige nu, har vi meget svært ved at se, at Konservative ender med at stemme for en af de fremlagte modeller.

Den Konservative byrådsgruppe

Daniel Irvold

Dybsø Fjordbanke 21 4750 Lundby

Pia Viltoft Wamberg

Wesselsvej 20, 4760 Vordingborg

Jesper Adler

Ydunsvej 1, 4760 Vordingborg

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg