stilladstrailer.dk lej et stillads
Forbindelse med os
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Skolen

Specialskoler samarbejder på tværs af Femern bælt

Publiceret

: ,

I dag får Kalvehave Skole & Børnehus, som er Vordingborg Kommunes specialpædagogiske center, besøg af specialskolen Berend-Schröder-Schule fra Lübeck. 

Besøget er et genbesøg efter at lærere og pædagoger fra Kalvehave var på besøg i Lübeck i november 2021.
Besøgende er med til at give de to skoler kendskab til hinandens specialpædagogiske tilgange
Samarbejdet er opstået som en del af Kult Kit kultkit.eu, som har skabt mulighed for samarbejder hen over Femern Bælt.
Fra maj 2022 og de næste syv år frem til den faste forbindelse over Femern Bælt, stå færdig skal de to special skoler sammen med andre arbejde med at udvikle tiltag til inklusion af unge i uddannelsessystemet, der hidtil har været uden tilknytning til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet.
-Kalvehave Skole & Børnehus vil bidrage ind i samarbejdet med erfaringer omkring systematisk undervisning i Livsmestring, og vil suge erfaringer fra andre dele af interregionen, fortæller Skoleleder Henning Hellwing.
-I den næste fase skal vi skabe møder, så vores elever kommer til at møde hinanden jævnligt på lejrskoler og ophold hos hinanden, forklare Christian Riis Paludan, som er udskolingslærer og international koordinator på Kalvehave Skole & Børnehus.
Fakta om Fehmern Bælt-Dannelsesregion

På vej mod Fehmern Bælt-Dannelsesregion

I år 2029 bliver Region Sjælland med Femern Bælt-forbindelsen landfast med Nordtyskland. Det vil give udvikling og vækst til geografien og bringe os fysisk og mentalt tættere på hinanden. Derfor er det afgørende, at unge i Femern Bælt-regionen kan begå sig kulturelt, sprogligt og fagligt på tværs af den dansk-tyske grænse. Ved at hæve relevansen og kvaliteten af Femern Bælt-regionens uddannelser, kan fremtidens voksne bedre lykkedes med at komme ind på det grænseoverskridende arbejdsmarked nu og i fremtiden. I sidste ende, vil det give den nye generation af unge i grænseregionen flere muligheder i livet. Derfor er Næstved Kommune, Technik-Zentrum Lübeck, Zealand Erhvervsakademi, Region Sjælland, Universität zu Lübeck og Holmegaard Værk gået sammen om netværksprojektet ‘På vej mod Femern Bælt-Dannelsesregionen’.

-Vi vil samle centrale danske og tyske uddannelses-, kultur- og erhvervsaktører under brandet Dannelsesregionen for at mødes og sammen udvikle en fælles strategisk uddannelsesindsats, der styrker de unges dannelse og kompetencer. Aktører fra hele grænseregionen inviteres med til drøftelser af, hvordan den nye generation af arbejdstagere (ud)dannes bedst med faglige, tekniske, sproglige, kulturelle, innovative, bæredygtige og kreative kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet.

-Det nye Dannelsesnetværk er en afgørende brik for, at vi i grænseregionen kan igangsætte nye tværfaglige dansk-tyske projekter. Vi vil udvikle og afprøve nye tværfaglige uddannelses-, kultur- og erhvervsindsatser, der fremmer arbejdsmarkedets integrationsprocesser i grænseregionen.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg