Forbindelse med os
Fællesspisning Holberggaard
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Natur

Slut med køer og heste på Kulsbjerg

Publiceret

: ,

Forsvarets beslutning om at der ikke længere skal ske afgræsning med køer og heste på det militære øvelsesområde Kulsbjerg vækker undren og bestyrtelse i lokalområdet. Danmarks Naturfredningsforening vil kæmpe for at få dyrene tilbage.

Det 496 hektar store bakkelandskab er udover at være øvelsesplads også et af Sjællands vigtigste naturområdet med en rig flora og fauna. Kulsbjerg  rummer bl.a. en stor bestand af orkideer og nok Danmarks største bestand af den sjældne løvfrø foruden en rig insektfauna og et rigt fugleliv.

I forsvarets egen grønne handleplan vedkender Forsvaret sig sit store ansvar for naturen, og de skriver selv, at ”Forsvarets aktiviteter og naturen ikke er hinandens modsætninger”.
Alligevel har Forsvaret opsagt aftalen om græsning med firmaet Ravn Nature, der har stået for udsætningen af i alt knapt 200 kreaturer og senest en halv snes exmoor-ponyer.
Når Forsvaret vil opgive det storstilede naturpleje-projekt sker det under henvisning til, at der i forhold til det kommende forsvarsforlig og i lyset af krigen i Ukraine bliver brug for mere uddannelse og træningsaktivitet. Desuden menes det, at der er mulig PFAS-forurening på området, hvilket kræver nærmere undersøgelse.

Sagen er havnet på forsvarsminister Jakob Ellemanns bord, idet Mette Abildgaard (KF) har rejst sagen i Folketinget: ”Vil ministeren oplyse, hvilke hensyn der har været en del af beslutningsprocessen om, at der ikke længere må gå dyr på Kulsbjerg Øvelsesplads, og hvordan i forskellige hensyn er vægtet”.
Forsvarsministeren har endnu ikke svaret.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalbestyrelse vil kæmpe for at få dyrene tilbage på Kulsbjerg.
Bestyrelsesmedlem Flemming Kruse er ikke i tvivl om, hvad der sker, hvis græsningen ophører:
Den tilgroning som kreaturerne hidtil har holdt i ave skal erstattes af flere årlige græsslåninger, høslet (wrap) og kratrydninger. Altsammen med maskiner og helt uden hensyn til de ting der gror på områderne. Det bliver kostbart. Græsslåning, høslet og wrap vil medføre massakrer på padder og sommerfugle og pattedyr. Vådområderne vil gro til fordi maskinerne ikke kan arbejde i de vigtige bredsoner. Den store paddebestand vil igen gå tilbage og det samme vil orkideerne og sommerfuglene.
Vi kan ikke undvære Kulsbjerg, hverken som øvelsesplads eller naturområde. Og var det så ikke en ide at vente med at ændre på gode aftaler og vurdere om der ikke også i fremtidens Forsvar er plads til natur på øvelsespladserne.

Danmarks natur er i frit fald. Arter uddør eller bliver sjældne i vores stærkt opdyrkede land. Staten opretter såkaldte Naturnationalparker for at redde stumperne. I vores område på Ulvshale. Kulsbjerg Øvelsesplads overgår de fleste kommende Naturnationalparker på alle parametre. Alt fornuft taler for at bevare dyrene på Kulsbjerg for naturens skyld, understreger Flemming Kruse.
Sidste år hørte vi rygter om at der skulle laves nogle undersøgelser for at se om der var PFAS på området. Efter hvad vi har hørt viste prøverne ikke noget problem. Der er heller ikke taget blodprøver af dyrene. Og forpagteren har heller ikke fået begrænsninger i at dyrene kan anvendes til menneskeføde.
Desværre er det som om sagsbehandlerne i Forsvarets Ejendomsstyrelse fuldstændig overser, at natur på en øvelsesplads ikke medfører begrænsninger i Forsvarets anvendelse af arealerne, lyder det fra DNs Flemming Kruse.
Kulsbjerg-øvelsesterræn-lupiner-og-køer-IMG_5871

Gode tal til en evt. annoncør: Mange besøger Vordingborg.in

  •   
  •  
  •  
  •  
Klik for at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice