Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
SJEB reklametøj arbejdstøj
gulvmontering vordingborg
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Laeserbreve

Skolestruktur – ufuldstændigt beslutningsgrundlag

Publiceret

: ,

Debat.Når et flertal i kommunalbestyrelsen agter at gennemføre en vidtgående skolestrukturændring med nedlæggelse af adskillige skoler, må man gå ud fra, at det bygger på en bred vifte af forudsætninger, som er grundigt undersøgt og beskrevet.

Billede fra da Vestmøn Lokalforum mandag aften havde inviteret til dialogmøde i Ny Gammelsø

Det er ikke tilfældet i de fremlagte modeller. Vigtige forudsætninger er totalt fraværende. Forslagene er udtryk for silotænkning, hvor man fokuserer meget på såkaldte “kloge kvadratmeter”

Det er som om, man har glemt, at forslagene vil påvirke de berørte lokalsamfund og deres indbyggere på afgørende punkter.

Ved mødet på Ny Gammelsø fremgik det tydeligt, at borgmesteren og de fremmødte politikere ikke var bekendt med, at en lukning af Fanefjordskolen vil reducere Fanefjordhallens årlige indtægtsgrundlag med 60 %, hvilket vil være truende for hallens fortsatte eksistens. En lukning vil have en katastrofal indvirkning på idrætten i området. Noget lignende vil være tilfældet ved nedlæggelse af Hjertebjergskolen, hvor der også er en hal, hvis økonomi er afhængig af lejeindtægter fra skolen.

Adskillige forældre efterlyste en bosætningspolitik. Flere fremførte, at de var flyttet til Fanefjord og Hjertebjerg netop fordi, der var skoler der.

Endelig blev der udtrykt stor bekymring for, hvordan det skulle gå elever med særlige behov, når de blev flyttet fra deres trygge miljø på de små skoler.

Politikerne må tage en tænkepause og få udarbejdet et sammenhængende strukturforslag, der bygger på en helhedsbetragtning, hvor bosætningspolitik, idræts- og kulturpolitik, organisering af specialundervisning er samtænkt.

Ingen skal fortælle mig, at Vordingborg kommune går neden om og hjem, hvis man udskyder skolestrukturændringen mindst 1 år. Vis mod- og mandshjerte og brug sådant et oplæg som valggrundlag til næste kommunalvalg!

Lars Seerup, formand for Fanefjordhallens bestyrelse,  fhv. Skoleinspektør ved Fanefjordskolen

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg