Forbindelse med os
hundemad BARF
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
Henriks Hvidevarer Vordingborg god service gode priser

Politik

Skolestruktur sendt til høring

Publiceret

: ,

Ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var et af punkterne forslag til ny skolestruktur. Der har bla. været et dialogmøde i Damsholte med stort fremmøde.

Hvad handler det om?
Tilbage i maj 2018 gik samtlige partier i kommunalbestyrelsen ind for at frede skoleområdet for besparelser på 
mellem seks og syv millioner kroner i 2020, som skulle ske på grund af faldende børnetal. I stedet påbegyndte man en dialog med skolebestyrelser og personaleorganisationer om at skabe et bæredygtigt skolevæsen i en fremtid med færre elever. Men nu har man konstateret et stort efterslæb på bygningsvedligehold på op til 140 mio. kr. Det skal man finde besparelse på, samtidig man skal finde ud af, hvordan man  griber det stadig faldende børnetal an. Administrationen er kommet med to modeller som begge går på at lukke skoler.

Inden mødet var der en stor demonstration foran Rådhuset. Der var mange tilhørerer til kommunalbestyrelsesmødet.

Efter høringsperioden kommer det endelige forslag til ny skolestruktur til behandling i Børn- og Familieudvalget den 4. jan. 2023. Dernæst i økonomiudvalget og endelig i kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023.

Høringsperioden slutter den 22. november.

I de kommende uger  er der planlagt cafèmøder på alle skoler for både nuværende- og kommende forældre, hvor der vil deltage tre politikere (Børne- og Familieudvalget) samt folk fra administrationen. Den endelige beslutning kan blive en af de to modeler,  en kombination eller dele af modellerne.

Her et lille udnit af hvad der blev sagt under kommunalbestyrelsesmødet:

Charlotte Bagge fra Fælleslisten går ikke ind for at forslaget sendes i høring. – Vi kan ikke annerkende at der skal lukkes skoler. Vi skal investere og ikke afvikle. Vi kan evt tænke skolerne og daginstitutionerne sammen så vi har enhederne ude i lokalsamfundet.

Søren Hansen fra DF kan heller ikke stemme for. -I den nye erhvervsmasterplan står der, at man forventer at tiltrække 1500 nye borgere, og vi forventer at disse vil have eller for brug for en skole.

Michael Larsen fra R -Det er brand ærgerligt vi er kommet herud hvor vi er nu. -Det der er vigtigt for de Radikale Venstre er at vi finder en skole der er holdbar, også på den lange bane.

Heino Hahn (D). -For 13 år siden da jeg kom i kommunalbestyrelsen var der et efterslæb på vedligehold af skolerne på 80 mio. Så det har ikke ændret sig, vi har bare vedligeholdt dem, det er bare det samme. Jeg kan ikke stemme for at sende dette i høring.

Mette Gerdøe (Ø) -Vi glæder os  til at høre alle de høringssvar der kommer ind. Det kan være der kommer forslag ind vi ikke har fået øje på.

Daniel Irvold (C) -Vi ønsker en skolemodel der understøtter lokalsamfundet og den tryghed og dannelse eleverne får på de mindre skoler. En trivselsundersøgelse offentliggjort den 7. august viser, at børn trives bedre på små skoler. De to modeller der er lagt frem har vi svært ved at se at vi kan stemme for en af de to modeller. Men vi ser frem til at modtage en masse konstruktive forslag og går ind for høringsperiode.

Kristina Themsen (V) angreb høringsmateriale for at være både mangelfuldt og vildledende. -Det fremlagte materiale er alene baseret på tekniske beregninger ud fra et gennemsnitstal og giver ikke den retvisende virkelighed ude på skolerne og heller ikke et overblik over skolerne reelle økonomi. F.eks er man nået frem til at der er 5,6 lærerårsværk på skolen i Bårse. Det kan jeg med garanti oplyse at det har aldrig været tilfældet.  Iflg. vores beregninger vil der være 177.784 kr til øget faglighed og trivsel til Svendgønge Skolen hvis man lukker Bårseafdelingen. Vil I virkelig lukke skoler på det grundlag?!

Jacob Kamper (A). -Noget vi alle er enige om er, at vi vil det bedste for børnene. Det er vigitgt at vi fordeler ressourserne endnu bedre, det kan vi med en ny skolestruktur.

Der var stadig masser af indlæg.

Afstemningen resulterede i at 19 var for og 10 imod at sende punktet til høring.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg