Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Bolig- og energivejledning
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege
Thorsvang-Samlermuseum-jazz-musik-underholdning-revy-restaurant-i-Stege-på-Møn-450-x-250

Skolen

Røgfri skoletid og sundhedsfokus

Publiceret

: ,

Elevråd og ledelse på Kulsbjerg Skole oplever tilfredshed med og energi i det nye initiativ.

Kulsbjerg Skole. Fra-venstre; Thomas Milton, Cecilie Nejrup, Anne-Marie Jacobsen, Nikolaj Reichel

Kulsbjerg Skole indførte ved skoleårets start røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at både elever og medarbejdere ikke må ryge i skoletiden.

Udover røgfri skoletid er der samtidigt sat særlig fokus på mindre usund mad og endnu bedre frikvartersmiljøer. Blandt andet er der indgået aftale om, at de ældre elever ikke længere må forlade skolen i frikvartererne. Derfor er der nu mulighed for at købe mad på skolen, og den mulighed er eleverne meget glade for, fortæller leder af skolen, Anne-Marie Jacobsen.

Initiativerne er forankret i både skolebestyrelse og elevråd, og indtil videre oplever både elevråd og ledelse god opbakning blandt både elever og lærere.

Temaeftermiddag satte rygning i perspektiv.
Som et led i indsatsen har hele udskolingen deltaget i en temaeftermiddag om rygning. Her fik elever og lærere dels politisk anerkendelse og opbakning af udvalgsformand for Børn, Unge og Familie, Nikolaj Reichel og dels et tankevækkende show af skuespilleren Thomas Milton. Han sluttede af med at give alle elever et gavekort til et gratis rygestopforløb i Vordingborg Kommune, som de kunne give videre til familie eller venner, der ryger.

Generelt styrket sundheds- og trivselsfokus på skolen.
Nikolaj Reichel havde på vegne af udvalget medbragt stor anerkendelse af de sundhedsfremmende initiativer, som Kulsbjerg Skole har sat i gang.

“Kulsbjerg Skole har taget nogle stærke og gode initiativer. Udover at fremme elevernes sundhed kan de også skabe endnu bedre trivsel på skolen. Vi vil i udvalget følge udviklingen tæt, og vi har fokus på, at erfaringerne fra Kulsbjerg løbende deles med de øvrige skoler. – Fra udvalgets side vil vi gerne understøtte en høj grad af selvbestemmelse på vores folkeskoler. Ingen skoler er ens, og derfor skal vi fra centralt hold være forsigtige med at presse generelle beslutninger ned over skolerne. Men derfor er det også vigtigt, at skolerne løbende får delt såvel gode som mindre gode erfaringer med hinanden, ” siger Nikolaj Reichel.

Elevrådsformand Cecilie Marie Nejrup er også meget glad for de nye tiltag og ser mange fordele ved det styrkede sundheds- og trivselsfokus på skolen. “Næsten alle har været enige om, at de nye ting omkring rygning og bedre mad er gode. Vi har fået stor opbakning og har ikke oplevet ret mange negative kommentarer. Tværtimod har vi fået et fælles projekt på skolen, og jeg oplever, at fællesskabet allerede er blevet bedre. Det er supergodt. Vores næste projekt er at skabe bedre frikvartersmiljøer, og det er vi allerede så småt gået i gang med,” siger elevrådsformanden.
______________________________________________

Hjælp og vind: Hjælp os med at få en bedre gratis netavis ved at tilmelde dig nyhedsbrevet under denne artikel. Flere læsere, flere tilmeldinger, så kan vi lave en bedre avis.

Samtidig deltager du i lodtrækningen af store gavekort gældende til handelsstandsforeningerne i Stege, Præstø og Vordingborg.

Der udloddes tre gavekort. To på 2000 kr. og et på 1000 kr.

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgRealmæglerne PræstøVordingborg Låseservice