TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
xl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandland
Restaurant Snekken i Vordingborg

Laeserbreve

Offentligt omsorgssvigt af 4-årig handicappet barn fra Vordingborg Kommune.

Publiceret

: ,

Læserbrev: Som mor og fagperson er jeg, stærkt bekymret for Vordingborg kommunes inkluderende dagtilbud Kalvehave Børnehus.

Vores søn er kun fire år, diagnosticeret med infantil autisme som 2-årig, har intet verbalt sprog og har et udviklingsniveau på de fleste områder mellem 7 og 10 måneder! Hvis ikke han skal i en specialbørnehave, hvem skal så?

Siden 2021 har vi klaget over forholdene for børn med et behandlingsbehov, der ”opbevares” i Kalvehave Børnehus, og hver gang har Vordingborg kommune lukket os ned. Vi er en såkaldt ressourcestærk familie, men Vordingborg Kommune forsøger, at ødelægge både vores søn og vores forældreressourcer.

I vuggestuen oplevede vi vores søn på 20 måneder i stærk mistrivsel med selvskadende adfærd. Både i vuggestuen og herhjemme bankede vores søn hovedet i bordet af frustration, og jeg påklagede, at der på stuen både var normale og visiterede børn, med vidt forskellige handicaps.

Jeg har siden 2021 efterspurgt en handleplan for vores søn, men det har Kalvehave børnehus ikke kunnet fremvise. En sådan ”dukkede” pludselig op i 2023. Igennem flere år har vi efterspurgt sprogindsats for vores søn, men dette har aldrig kunnet iværksættes. Pga. manglerne i vores søns institution, måtte vi for et par år siden, ansøge om delvis hjemmetræning, som blev godkendt af anden afdeling i kommunen.

Vores søn har derfor i flere år været i Kalvehave Børnehave i max 3 timer dagligt, og for at udholde dette, måtte han have høreværn på konstant, som personalet gav ham på. Løbende har jeg som mor måtte vejlede personalet i Kalvehave Børnehus omkring nødvendige specialpædagogiske tiltag, gr. min faglige baggrund.

Vordingborg kommune gentager i samtlige afgørelser, at Kalvehave børnehus er et specialiseret tilbud og at de er rette tilbud, bl.a. til vores søns behov. De mener også, at de kan rumme ham på fuld tid?! Det har vi stadig til gode at opleve.

Vi har bl.a. oplevet, at vores søn er blevet placeret rundt på andre ukendte stuer i ferieperioder. At han gemmer sig i buske på legepladsen, for at skærme sig. At han overstimuleres og overbelastes. Det vidner ikke om særlig viden indenfor autismespektret. Institutionens leder fortæller os på møder, når vi spørger direkte, at administrationen i Vordingborg Kommune beder institutionen om at rumme alle typer af handicappede børn, som visiteres til dem. Vi har flere gange fået at vide af ledelsen i institutionen, at Kalvehave Børnehus ikke er en behandlingsinstitution. Vores søn er vurderet til at have behandlingsbehov.

I samarbejde med egen læge, blev vores søn sygemeldt i foråret 2023, gr. alvorlige overbelastningssymptomer, dette efter to år med fejlinklusion og utilstrækkelige rammer. Efterfølgende oplevede vi en dreng, der udviklede sig bedre og bl.a. begyndte at sove igennem om natten.

Jeg er uddannet pædagog, arbejder som kommunal familiebehandler og med uddannelse i autismespecialisering, special pædagogik og kognitiv terapi. Selvom jeg burde have alle forudsætninger for at trænge igennem systemet, måtte jeg i marts 2023 opgive.

Jeg købte en privat socialrådgiver, som først klagede til centerchef, dernæst til direktøren i Vordingborg kommune, dette flere gange, og nu er vores sag i Ankestyrelsen med ventetid op til minimum et halvt år.

Vi har en klar fornemmelse af, at Vordingborg Kommune kategorisk har deres egne grunde til, at de ikke vil visitere kommunens mest handicappede børn med behandlingsbehov til specialinstitutioner. Da man i Vordingborg Kommune ikke råder over en sådan institution, har kommunen pligt til at visitere ud af kommunen. Dette sker IKKE. Herudover er realiteten, at Vordingborg Kommune i disse år skal spare alverdens millioner, som følge af store budgetoverskridelser.

Vores sag er ikke enkeltstående, hverken i Vordingborg kommune eller på landsplan. Det viser tal fra Ankestyrelsen, som i 2022 omgjorde eller hjemsendte over 50 % af børnesager på handicapområdet.

Offentligt og systematisk omsorgssvigt af denne kaliber, medfører at vores handicappede søn og andre forældres handicappede børn, bliver dårligere og mister de udviklingsmuligheder, de trods deres handicap har. De får ikke et tilstrækkeligt pasningsbehov, selvom de har krav på det, og ikke mindst har brug for.

Det er IKKE godt nok! Og skaber endnu dyrere støttebehov på sigt.

Vordingborg kommune fastholder en afgørelse, der efterhånden kun kan bero på økonomi, og ikke hvad der er i barnets tarv. Det er alarmerende og stærkt bekymrende.

Vi hører meget gerne fra andre forældre, der er i samme situation som vores søn og vores familie, og som har børn i Kalvehave Børnehus. Allerede nu har vi kontakt til flere forældre. Vi vil ikke længere finde os i den behandling og de alvorlige svigt, som vores søn og andre handicappede børn udsættes i Vordingborg Kommune. Og vi ved, at det ikke kun er vores handicappede søn, som svigtes. Desværre.

Med venlig hilsen

Signe Pedersen

Mejemarken 12

4760 Vordingborg

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice