bedemand begravelse vordingborg møn præstø falster og lolland
Sikker it SAFE IT i vordingborg
GT Motors i Vordingborg
Blomster buketter i Stensved
Jonica i Vordingborg
Kaffebønnen Vordingborg
Galleri Solby Design Stege på Møn
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
Picture of Anders Munch

Anders Munch

Udgivet kl. 10:07, d. 20. okt 2023

ØGIF med høringssvar til lokalplan

Vedr. høringssvar til Lokalplan B 06.01.03

På vegne af Årets Børneklub I DBU Sjælland 2022 sender Ørslev Gymnastik & Idræts Forening (ØGIF)
hermed nedenstående høringssvar i forbindelse med Lokalplan B 06.01.03
.

At blive valgt som Årets Børneklub indenfor Danmarks nationalsport samtidig med øget konkurrence fra et
stadig antal voksende tilbud til børns fritidsinteresser og den digitale verdens store indhug i børns dagligdag
– er i sig selv imponerende.
.
Kriterierne for denne hæder skyldes bl.a., at ØGIF som klub prioriterer følgende:
– Alle børn har ret til fodbold
– Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
– Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
– Alle børn har ret til et godt børneliv
– Alle børn har ret til at være en del af noget større
– Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
– Alle børn har ret til social sikkerhed
.
Alt sammen oversat til fodboldsprog fra FN’s børnekonvention af 20.november 1989 som Danmark tiltrådte
i 1991
.
Når ovenstående bringes på banen, så er det i høj grad fordi vi mener, at de samme kriterier er i fare.
.
I fare for at ramme børnene på deres fysiske udfoldelse – i dette tilfælde fodbold.
På deres trivsel og sundhed. Såvel den fysiske som den psykiske sundhed.
.
Men herudover ser vi langt flere faremomenter i den offentliggjorte lokalplan – faremomenter der ligeledes
kan ramme den næste og vigtigste generation. Børnene.
.
Vi vil herunder kort skitsere – for os samt vores brugere – de vigtigste elementer der udgør en bekymring
eller decideret risiko for alle.
Både i forhold til sikkerheden, til logistikken og ikke mindst i forhold til vores fortsatte eksistens.
.
Parkeringsforhold:
For at kunne argumentere for, at antallet af parkeringspladser i Lokalplan B 06.01.03 ikke svarer overens til
virkeligheden, så er det nødvendigt med nogle faktiske tal der giver en indikation på, hvor stor en skare der
bruger Idrætsanlægget til daglig. .
Hen over et kalenderår bliver der i 2023 udført følgende aktiviteter på Ørslev stadion, Fragevej 4, 4760
Vordingborg:
– 102 turneringskampe under DBU-regi samt yderligere 15-20 træningskampe arrangeret i privatregi.
Disse kampe spilles primært på hverdage fra kl. 1600 samt lørdage i tidsrummet mellem 1000 til
1700.
Hver af disse kampe tiltrækker fra 15 til 80 biler alt afhængig af aldersgruppe samt kampenes
betydning.
– 2 årlige stævner med deltagelse af mellem 600 til 800 deltagere.
Et estimeret antal biler på ca. 300 til 400
– 1 årlig fodboldskole med deltagelse af 180 deltagere i alderen 6 til 16 år – en fodboldskole der
strækker sig over fem hverdage.
Estimeret antal biler i tidsrummet 0900 til 1000 samt 1500 til 1600 – ca. 100
.
Hertil kommer de ugentlige træningspas i perioden 1.marts til 1.juli samt i perioden 1.august til
1.november:
– Hver mandag: 40 medlemmer i alderen 15-16 år samt 40 medlemmer i alderen +18 år
– Hver tirsdag: 150 medlemmer i alderen 3 til 14 år samt 50 medlemmer i alderen +18 år
– Hver onsdag: 40 medlemmer i alderen 15-16 år samt 40 medlemmer i alderen +18 år
– Hver torsdag: 150 medlemmer i alderen 3 til 14 år samt 50 medlemmer i alderen +18 år
.
Alle træningspas for børn & unge under 18 år ligger i tidsrummet 1600 til 1900 – altså i samme tidsrum som
man må forvente, at en kommende Coop butik har deres ”primetime” når en stor del af deres
kundegrundlag skal handle på vejen hjem fra job.
.
På en ganske almindelig træningsdag opleves der som minimum +60 biler – altså samme antal
parkeringspladser der er beskrevet i lokalplanen.
Og alle biler der skal parkere i såvel ØGIF’s som Coop’s ”primetime” mellem 1500 & 1900

.
Alene ud fra ovennævnte tal og ikke mindst tidspunkterne hvor parkeringspladserne benyttes, så virker det
langt fra realistisk, at de nævnte 64 pladser (24 til Coop samt 40 til ØGIF) rækker.
Det kommer der ingen vindere ud af. Tværtimod.

Trafiksikkerhed & adgangsforhold:
Når parkeringsmulighederne er nævnt, så melder det næste spørgsmål sig efterfølgende.
Trafiksikkerheden og adgangsforholdene.
.
Igen må børnene bringes på bane.
.
For med en øget trafik og ikke mindst trafik med tonstunge lastbiler der benyttes til varelevering, så er det
med faretruende bekymringer, at de børn der vælger at cykle til deres fritidsaktivitet fortsat kan/tør gøre
det.
Lige så faretruende er det, at der ifølge Lokalplanen kun skal være én adgangsvej – skitseret via Fragevej.
Det må alt andet betyde, at de tonstunge lastbiler kan/skal bakke den ene vej, da der ikke vil være
mulighed for at kunne vende.
En bakkende lastbil på 40 tons kombineret med børn på cykel – det er en livsfarlig cocktail.
En livsfarlig tanke man ikke tør tænke til ende.
.
Ud fra illustrationer samt beskrivelser, så er der intet sted nævnt i forhold til adgangsforholdene for
brugere af Ørslev stadion – det gælder såvel gangstier, cykelstier, vareindlevering til ØGIF eller
handicapvenlige adgangsforhold samt parkeringspladser forbeholdt handicappede.
En klar forringelse for ØGIF’s brugere – såvel børn som voksne.
.
Og hvordan forholder det sig ift. adgangsforholdene for udrykningskøretøjer?
Ej heller kan der findes svar på i den nævnte lokalplan.
.
Lig dertil et i forvejen stærkt kritiseret, stærkt trafikeret og aldeles ”skævt” kryds ved
Fragevej/Ørslevvej/Ugledigevej – et kryds der udover trafik omhandlende tonstunge lastbiler til Netto,
Vordingborg Materialeplads, Affaldplus og Ørslevs øvrige industriområde ligeledes bliver benyttet af
skolebørn på cykel og øvrige bløde trafikanter.
Dette kryds vil blive yderligere belastet og sikkerheden bliver langt fra bedre.
Tværtimod.
.
Byggeperioden:
I byggeperioden – som der kun kan gisnes længden på – hvorledes er ØGIF’s brugere stillet?
Hvor kan der parkeres?
Hvor må børnene cykle?
Hvorledes bliver adgangsforholdene?
Hvor stort et areal vil byggepladsen omfatte?
Hvorledes er udrykningstøjer stillet ift. adgangsveje, hvis uheldet skulle være ude?
Er der taget højde for de bløde trafikanter der dagligt benytter området?
.
Lejeaftale indgået af Vordingborg kommune:
Som en sidste afsluttende – og kuriøs – bemærkning, så skal det nævnes, at der i november 1975 blev
indgået en lejeaftale der medførte, at såvel klubhus som parkeringspladser blev lejet af ØGIF for en periode
på 50 år.
Og med en hurtig hovedregning, så udløber denne aftale først i november 2025
Hvordan forholder Vordingborg kommune sig til denne?
Dokumentation for lejeaftalen haves naturligvis og vil blive fremlagt på forlangende.
.
Når alt ovenstående er sagt og beskrevet, så er det ligeledes vigtigt for os at pointere vi hverken er imod
byfornyelse, forskønnelse af området, nytænkning eller har en modstand mod en eventuelt kommende Coop
detailforretning som nabo.
Vi er derimod åbne for en dialog mellem Vordingborg kommune, Coop samt Bygherren Hansen & Larsen A/S
– og kan allerede nu afsløre, at vi den 25.oktober 2023 har et dialogmøde med Hansen & Larsen A/S samt
Coop for at diskutere alternativer til den allerede offentliggjorte Lokalplan B 06.01.03
.
Ørslev Fodbold – det bedste sted at spille! – er vores motto.
Et motto vi hver eneste dag forsøger at efterleve og leve op til.
Men det skal også være det sikreste.
Også for børnene.
.
På vegne af
ØGIF

  •   
  •  
  •  
  •  
18 timer siden

Tage Klee er professionel natur-

20 timer siden

Med livet som indsats på

21 timer siden

Vordingborg Kommune gemmer på mange

22 timer siden

3 kahytter, 2 toiletter med

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg
3 uger siden

Læserbrev fra Eva Sommer Madsen:

3 uger siden

Per Damkjær Juhl  har skrevet

4 uger siden

Debatindlæg fra Asger Dines Andersen:

1 måned siden

Debatindlæg af Carsten Nøhr Larsen:

1 måned siden

Af Venstre´s kommunalbestyrelsesgruppe: I marts

2 måneder siden

Debatindlæg fra MF’ere Carl Valentin

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….