charlotte-Engelbrecht-advokat-Præstø-Sakskøbing-Vordingborg
Forbindelse med os
Kaj Kok
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
Bolig- og energivejledning
Bedemand StegeBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Laeserbreve

Nyt Rådhus, derfor!

Publiceret

: ,

Læserbrev: Tidligere regeringer (venstre i front) besluttede at samfundet skulle effektiviseres, antal af kommuner skulle reduceres, provenuet herfra skulle komme borgerne til gode.

Skal der frembringes et provenu må vi gøre administrationen mere produktiv – dette gøres bl.a. ved at samle administrationen – der giver mulighed for en mere smidig sagsbehandling og dermed bedre service overfor virksomheder og borgere.

Der er mange muligheder for at se hvad der er sagt og gjort undervejs i drøftelser om nyt rådhus. Jeg kan jo f.eks. nævne at Venstre tilbage i 2013 valgte at bryde, midt i valgkampen, to på hinanden følgende budgetforlig (indeholdt bygning af nyt rådhus), for pludselig ikke længere at være med på at bygge nyt rådhus.

Nu har flertallet i kommunalbestyrelsen – uden Venstre – valgt at gøre det færdig, som Venstre startede at bygge første etape af det ny rådhus i form af vores Job- og borgerservicecenter og dermed bliver det derfor dyrere, da projektet er blevet delt i to etaper, men der er behov for et nyt rådhus nu. Ligesom der er behov for endnu en daginstitution i Præstø.

Hvor kommer de 6 mio. kroner i besparelser så fra. Den 9. oktober 2019 behandlede kommunalbestyrelsen en sag om Rådhusbyggeriet. Her er anført, at der forventes en effektivisering på 6 mio. kr. efter byggeri af et nyt rådhus. De 1,8 mio. kr. er driftsbesparelsen på bygningsdrift, ved at vi bruger mindre energi mv. Resten kommer fra besparelser fra servicefunktioner, rengøring og øvrig optimering, som muliggøres når vi flytter personalet fra flere steder.

En fremsat påstand om, at der ikke kan hentes nogen gevinst ved flytning af Ejendomscentret fra Stege, da de allerede er flyttet, har også floreret. Det er korrekt at der ikke længere er noget som hedder Ejendomscentret, da de er sammenlagt til den ny afdeling Trafik og ejendomme. Men der sidder stadig medarbejdere fra Trafik og Ejendomme i Stege som vil kunne flyttes ind på et nyt Rådhus og derved frigøre lokaler til andre aktiviteter i Stege.

Jens Beck-Lauritzen

Klitrosevej 4

Vordingborg

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice