TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Tage Klee kunstfotograf
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Penta Sikring tyverisikring

Erhverv

Nyt om olieforureningen i Præstø midtby

Publiceret

: ,

Vordingborg Kommune har i dag udsendt orienteringsbrev til beboere i Præstø midtby.

Brevet er sendt til beboernes e-Boks i forbindelse med den aktuelle olieforurening i kvarteret omkring Svend Gønges Torv, Strandvejens Tværvej, Strandvejen og Jernbanevej efter stormfloden den 20.-21. oktober.

Beboerne er løbende blevet orienteret om situationen gennem to tidligere orienteringsbreve.

Baggrunden for udsendelsen af dette tredje orienteringsbrev har været, at vi i fredags modtog afrapportering på den indledende forureningsundersøgelse som Niras udførte i Præstø den 7. november 2023.

Undersøgelserne påviste et for højt niveau af benzen og kulbrinter i flere boliger og i udeluften, hvilket sandsynligvis skyldes afdampning fra oliestoffer.

Samtidig viste målinger af jordprøver forurening med oliekomponenter, der sandsynligvis stammer fra fyrings- eller dieselolie.

Vi sendte forureningsundersøgelsen til Styrelsen for patientsikkerhed i mandags og modtog i går deres sundhedsfaglige vurdering af undersøgelserne.

Styrelsen skriver i forhold til de ejendomme der indgår i vores undersøgelse:

”Der er i indeluft i flere boliger påvist overskridelser af afdampningskriterierne med hensyn til benzen og kulbrinter (sum af C6-C20). Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at eksponeringen er uhensigtsmæssig og derfor bør nedbringes uden unødig forsinkelse. Det er samtidig styrelsens vurdering, at forureningen ikke udgør en akut sundhedsrisiko for beboerne i de undersøgte ejendomme.

Ved de indledende undersøgelser er der konstateret en kraftig lugt af olie i flere boliger, ledsaget af symptomer som hovedpine og kvalme. Det er ikke oplyst om beboerne fortsat oplever gener som følge af lugten. Hvis der opleves betydelige gener, såsom hovedpine, kvalme eller utilpashed er det styrelsens anbefaling, at borgerne ikke opholder sig i boligerne.”

Udover det generelle orienteringsbrev til beboerne i Præstø midtby blev der i går udsendt individuelle breve til de beboere, som har fået foretaget en indeklima- og jordforureningsundersøgelse.

I de individuelle breve har de pågældende beboere modtaget resultaterne af de gennemførte undersøgelser samt vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

.
Har du et event, arrangement, en vare, job eller andet? Du kan nå langt med en billig TEKST-ANNONCE

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg