Forbindelse med os
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
salg af både cp bådformidling

Laeserbreve

Nyt blik på psykiatrien

Publiceret

: ,

Debat: Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom.

Flere danskere lider af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme og antallet er stærkt stigende.

Hver 10. dansker opfylder kriterierne for psykisk sygdom og hver 4. dansker rammes af psykisk sygdom inden de fylder 50 år.

Mennesker med alvorlig psykisk sygdom lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen.

Ca. 5 procent af børn og unge har været i behandling for en psykisk lidelse inden de bliver 18 år.

Vi kender derfor alle nogen, der har været eller er ramt, af psykisk sygdom. Vi er alle sammen berørte på den ene eller anden måde. Alligevel har mange af os en begrænset viden om psykiske sygdomme og området er stadig omgærdet af tabuisering.

Det er vigtigt, at vi alle tør at tale åbent om psykiske sygdomme og arbejder mentalt med at sidestille dem med de somatiske. Vi skal holde op med at skelne, men i stedet indstille fokus på et integreret sundhedsvæsen.

Psykiatrien har i mange år været stærkt underprioriteret økonomisk. Men det er ikke kun økonomien, der spænder ben for en effektiv indsats. Også samarbejdet mellem det kommunale system og psykiatrien kan bære præg af mangel på struktur, gennemsigtighed og ansvar i de enkelte sager. Når en patient er færdigbehandlet i det psykiatriske system og det videre forløb overgår til det kommunale system, opstår der ofte tvivl om, hvem der løfter, hvilke opgaver. Dette kan efterlade et sårbart menneske i et forvirrende ingenmandsland.

Flere børn og unge rammes af psykiske problematikker. Allerede ned i skolealderen findes eksempelvis børn med voldsom angst. En angst, der kan være så livsbegrænsende, at barnet ikke kommer i skole. Hvordan sætter vi ind overfor begyndende psykiatriske lidelser, inden de bliver behandlingskrævende?

For mig ligger en løsning lige for. En løsning i forhold til den forebyggende indsats, der skal stræbe mod at modvirke indlæggelser, samt en løsning, der kan hjælpe mennesker med kroniske psykiske lidelser med at navigere i det psykiatriske og det kommunale hjælpesystem. Jeg er klar over, at der allerede både i psykiatrien og i det kommunale system findes støtte/mentor/kontaktpersonordninger, men der mangler en forenkling af dette. Indsatserne skal samles i en enhed. Et psykiatrisk korps. Det enkelte menneske skal have mulighed for at have en tovholder fra korpset tilknyttet. Korpset skal bestå af særligt uddannede fagpersoner, der besidder beslutningskompetencer til at kunne iværksætte planer for netop den enkelte.

Det er nu der skal handles.

Charlotte Bagge Hansen
Folketingskandidat for Moderaterne
Kostervænget 2
4780 Stege

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg