TP vvs i Vordingborg
Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Kafedaki i Viemose med brugskunst
moderne tøj til mænd Nu Men Vordingborg
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Udby Kro festlokaler middag

Bolig

Ny auktion. Højeste bud var blot 430.000 kr

Publiceret

: ,

Retten i Nykøbing meddeler…

Foto Statstidende.

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

Matr. nr. 9 a, Skovhuse by, Ø. Egesborg
Skovhuse Gade 21
4772 Langebæk

Nedlagt landbrugsejendom Mariesminde i Skovhuse ved Langebæk.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 12.06.2018 registreres nedlagt landbrugsejendom med stuehus, tre udlænger og maskinhal.

Stuehus i mursten med tegltag:

Indrettet med entré, værelse, opholdsstue, dagligstue med udgang til terrasse, spisestue med brændeovn, køkken med køle-/fryseskab, ovn, gaskomfur, emhætte og opvaskemaskine, baggang, bryggers med varmtvandsbeholder, soveværelse og badeværelse toilet, karbad og brusebad.

Fra baggang trappe til åbent loft.

Fra bryggers trappe til viktualiekælder.

Tre sammenhængende udlænger i mursten og bindingsværk med eternittag.

Indrettet med fyrrum med pillefyr, vognport og stalde.

Udlænge mod vest er delvist styrtet sammen.

Maskinhal/lade i metalplader med eternittag.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1897 i mursten med tagdækning i cementtegl.

Samlet boligareal 158 m². Samlet tagetage 126 m².

Opvarmes med ovne og fast brændsel.

Bemærkning om ingen landbrudspligt ændret fra stuehus til enfamiliehus.

Produktionsbygning opført i 1897 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 232 m².

Bemærkning om ventilation og vand i kostald.

Produktionsbygning opført i 1897 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 235 m².

Bemærkning om ventilation og vand i svine- og hestestald.

Produktionsbygning opført i 1897 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 10 m².

Bemærkning om motorhus.

Produktionsbygning opført i 1897 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 122 m².

Bemærkning om garage redskabsrum.

Produktionsbygning opført i 1975 i andet materiale med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 243 m².

Bemærkning om lade.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej.

Omfattet af kommuneplaner.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Omfattet af spildevandsplan om spildevandskloakering.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Der er beskyttede sten- og jorddiger på ejendommen.

Tinglyst areal 15.006 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/4584.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2016 kr. 1.050.000, heraf grundværdi kr. 306.000.

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Thomas Møller Hansen, Prags Boulevard 38C, 3. th., 2300 København S, og Charlotte B. Eblinggard Svejdal og Glenn Eblinggard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
Telefon 57864600
Journalnr. 54162

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion

29.08.2018 kl. 13:00
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under “Ekstra bemærkninger”)

Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/4584

Retskreds

Nykøbing Falster
Sagsnr. AS 4-366/2018

Ekstra bemærkninger
Ny auktion.
2. og sidste tvangsauktion. Højeste bud på første auktion var kr. 430.000.Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614, sag 54162.

Hjælp og vind:  Hjælp os med at få en bedre gratis netavis ved at tilmelde dig nyhedsbrevet under denne artikel. Flere læsere, flere tilmeldinger, så kan vi lave en bedre avis.

Samtidig deltager du i lodtrækningen af store gavekort gældende til handelsstandsforeningerne i Stege, Præstø og Vordingborg.

Der udloddes tre gavekort. To på 2000 kr og et på 1000 kr.

Konkurrencen udløber den 17. okt., hvorefter vinderne vil blive kontaktet.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg