Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Klokkeblomst
Byens Slagter
Bolig- og energivejledning
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400Bedemand Stege

Erhverv

Nedskiltning af hastighed for lastbiler og vogntog

Publiceret

: ,

Vordingborg Kommune har i samarbejde med politiet valgt fire strækninger.

I finanslovsaftalen for 2019 vedtog et flertal i Folketinget at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område. Landets kommuner kan som følge heraf søge en afsat pulje til indkøb og opsætning af tavler til nedskiltning af hastigheden til 70 km/t.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med politiet valgt fire strækninger i kommunen, hvor en øget hastighed for lastbiler og vogntog ikke er forsvarlig.

Disse strækninger er Bårse-Gammel Lundby, Bogø By-Store Damme, Ny Borre-Store Klinteskov og Magleby-Klintholm Halv.

Strækningerne er valgt ud fra en række kriterier som bl.a. vej- og oversigtsforhold, antal bløde trafikanter, registrerede uheld og Cykelland.nu – indberetninger for at sikre vores cyklende borgere og cykelturismen en sikker færdsel på vores landevej.

Kommunen forventer at modtage svar fra Vejdirektoratet den 27. september 2019. Såfremt kommunen får bevilliget de ansøgte puljepenge, er det et krav, at al skiltning er indkøbt og opsat i løbet af efteråret. Efter opsætning skal tavlerne stå tildækket indtil den 1. januar 2020.

  •   
  •  
  •  
  •  
Realmæglerne Præstøimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice