Forbindelse med os
hundemad BARF
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Politik

Mulighedernes ø – Masnedø

Publiceret

: ,

Der er store potentialer på Masnedø. Klimamæssigt og turistmæssigt.

Masnedø ved Vordingborg

Dronefoto Klaus Lohmann

Hvad skal de arealer på Masnedø og i Vordingborg Sydhavn, som bliver overflødige, når den nye Storstrømsbro står færdig, benyttes til og på hvilken måde ønsker Vordingborg Kommune, at overtage dem.

De spørgsmål har Klima- og Teknikudvalget besluttet, at der nu skal arbejdes videre med, sideløbende med at der arbejdes med at få Masnedø godkendt til et interregionalt EU-støttet projekt om problematikker for havnebyer.

De arealer på Masnedø, som Vordingborg Kommune kan overtage vederlagsfrit er blandt andet banedæmning, vejarealer, store bygninger mv., blot skal Trafikstyrelsen senest i starten af 2023 have besked om hvilke dele Vordingborg Kommune ønsker at overtage.

Vordingborg Havn er allerede i fuld sving med at udvikle havnen miljøvenlig og grøn, og skal blandt andet lægge jord til to virksomheder, der er helt fremme med produktionen af Power to X.

Derfor ligger det også lige for at se på om Masnedø med de nye arealer fx kan udvikles til en slags energi-ø, hvor produktion af grøn energi bliver en væsentlig del af Masnedøs fremtid.

Bliver Vordingborg Kommune udvalgt blandt de fem europæiske havnebyer, som har lagt billet ind på det interregionale EU-projekt, vil det give mulighed for, at udarbejde en ambitiøs og storstilet strategisk udviklingsplan for Masnedø, som både omfatter turisme og grøn energi. Det vil sætte både Vordingborg og Danmark på verdenskortet, og Masnedø vil få en hel anden status end hidtil.

Om Vordingborg Kommune bliver en del af EU-projektet afgøres i september i år.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg