Forbindelse med os
Kafedaki i Viemose med brugskunst
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i Præstø
Penta Sikring tyverisikring

Laeserbreve

Læserbrev: Ikke-uddannelsesparate elever (IUP)

Publiceret

: ,

Efter 8 års skolegang vurderes om eleverne er klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Det vurderes om eleverne er uddannelsesparate.

Læserbrev

I 8.kl. i Vordingborg Kommune er 4 ud af 10 elever, som ikke er uddannelsesparate. Det er ca. halvanden gang så mange elever, som i landet som helhed, sammenholdt med analysen fra Danmarks Evalueringsinstitut. Det er udtryk for den opnåede uddannelsesparathed efter 8 års skolegang i Vordingborg Kommune.

Heldigvis rykker mange elever sig fra at være ikke-uddannelsesparate i 8.kl. til at blive uddannelsesparate i 9.kl.

I 9.kl. i Vordingborg Kommune er 3 ud af 10 elever, som er ikke-uddannelsesparate. Analysen i Danmarks Evalueringsinstitut viser, at der i landet som helhed er tre gange så mange elever, der bliver uddannelsesparate fra 8.kl. til 9.kl. som i Vordingborg Kommune.

Vi synes det er rigtig mange elever som ved folkeskolens afslutning ikke klar til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Det er en 1/3 af eleverne i 9.kl. (34,5%) som ikke er uddannelsesparate i Vordingborg Kommune. Tal, der kalder på handling. Både for de unge menneskers skyld og for alle i kommunen. Uddannelse er den mest sikre vej til beskæftigelse og selvforsørgelse. Samtidig er vi informeret om, at der er nedsat §17.4-udvalg på 0-18 års området, som til maj skal komme med forslag til justeringer af mål og effektmål.

Alligevel kan det undre, at Børn, Unge og Familieudvalgets reaktion på at hver 3. elev i 9.kl. og hver 4. elev i 8. kl. ikke er uddannelsesparat ikke er drøftelse/behandling, men ”taget til efterretning”.

Stella Steengaard og Helene Hansen
Lundbyvej 6,
4720 Præstø DH-Vordingborg, Børn/unge-netværket

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg