Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Jane B i Vordingborg
Galleri Solby Design Stege på Møn
xl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandland

Kultur

Klinteskoven har fået status som Natura 2000 område

Publiceret

: ,

Klinteskoven har fået status som Natura 2000 området som er et beskyttet naturområde hvor formålet er at bevare og beskytte særlige natur, plante og dyrearter.

Foto Anders Munch / Vordingborg.in

Regeringen med miljøminister Jacob Ellemann Jensen har skifter mening. Der er udpeget 30.000 hektar i Danmark. I region Sjælland er der mellem 1000 og 2000 hektar.

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.
    Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.
  • at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i omådet. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Kilde: Miljøministeriet.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg