Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Cafe Einstein i Vordingborg hyggeligt sted
Jane B i Vordingborg
Fællesspisning Holberggaard
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Vordingborg køreskole

Kultur

Kan en sag, som den vi ser i Randers med Nordic Waste ske i Vordingborg Kommune?

Publiceret

: ,

Vordingborg Kommune meddeler: På de lokale sociale medier har bekymrede borgere i den seneste tid rejst spørgsmål til,

om der kan være en tilsvarende risiko for jordskred med forurenet jord i forbindelse med placeringen af overskudsjord på Stege Fælled. Dette er ikke tilfældet.

Forskellig jord og forskelligt terræn

Stege Fælled Bakker anlægges på et relativt fladt terræn. Undergrunden under Stege fælled er moræneler. Moræneler har ikke en intakt lagdeling og ler-mineralerne ligger hovedsageligt hulter til bulter. Dette gør, at terrænet er stabilt og at jorden ikke kan skride.

Dette er i modsætning til, hvor undergrunden består af plastisk ler, som det, der findes ved Ølst i Randers Kommune. Her ligger de pladeformede ler-mineraler i ensartede lag orienteret i tilnærmelsesvis samme retning. Plastisk ler har den egenskab, at det bliver meget glat, når det bliver vådt. Vand, der siver ned gennem jorden, har svært ved at trænge igennem den plastiske ler, og det skaber et vandtryk på lerfladen, der øger ustabiliteten. Samtidig er anlægget i Randers placeret på et relativt stejlt terræn, som derfor bidrager til at jordlagene skrider.

 

Stege Fælled Bakker

Stege Fælled Bakker skal tjene rekreative formål med gang- og løberuter, udsigtspunkter, mountainbikeruter mv. Der vil blive etableret op til fem runde bakker med højder mellem fire og femten meter. Det samlede jordvolumen af bakkerne er 133.000 m3, svarende til 240.000 ton jord.

Der anvendes lettere forurenet jord inderst i de største bakker. Den lettere forurenet jord afdækkes med et markeringsnet, så man tydeligt kan se, hvor den er. Yderst lægges minimum 1 meter ren jord. Det, der karakteriserer forurenings-komponenter i lettere forurenet, er, at de binder sig hårdt til jordens partikler og derfor ikke vaskes ud af jorden. Derfor er lettere forurenet jord fx ikke en risiko i forhold til grundvandet.

Lettere forurenet jord er typisk jord, der er forurenet pga. menneskers almindelige brug af arealer gennem mange år. Forureningsårsagen er typisk skorstens-røg fra boligopvarmning, vind og vejrs nedbrydning af bygningsdele, trafikkens og industriens udledninger af røg og støv til luften. Alle bykerner, inklusive boligområder, er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

 

Vordingborg Kommunes strategi for jordhåndtering

Vordingborg Kommune vedtog i 2015 Strategi for Jordhåndtering. Baggrunden for strategien var, at store mængder af overskudsjord fra private og kommunale projekter blev kørt ud af kommunen og så langt væk som til Køge og Rødby, hvor de nærmeste modtageanlæg for jord var beliggende. Det betød store økonomiske udgifter for bygherrer og entreprenører og en stor CO2-belastning som følge af den megen lastbiltrafik.

Målene med Strategi for Jordhåndtering er derfor overordnet set at gavne miljøet og økonomien ved at skabe muligheder for lokalt at kunne nyttiggøre overskudsjorden lokalt i projekter til gavn for borgerne.

Strategien er en ’hvile-i-sig selv-ordning’, dvs. at de gebyrer, som er pålagt levering af jord til strategiens projekter, alene skal dække ordningens udgifter. Kommunen må således ikke tjene penge på at modtage jorden.

Kommunen har med baggrund i strategien igangsat to projekter. Det ene er en jordbank i Barmosen Fritidsområde, det andet er bakkelandskabet på Stege Fælled.

Det er kommunen der bærer ansvaret for at forholdene er miljømæssigt i orden, både i etableringen af bakkerne og efterfølgende. Jord, der bliver tilført, bliver godkendt inden oplag, så jordens forureningsgrad er kontrolleret.

 

Center for Vej Natur og Miljø, Vordingborg Kommune

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg