Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandland
Udby Kro festlokaler middag

Laeserbreve

Inklusion i folkeskolen

Publiceret

: ,

Læserbrev/debatindlæg
Stella Steengaard og Helene Hansen
Lundbyvej 6, 4720 Præstø
DH-Vordingborg, Børn/unge-netværket

I Børn/unge-netværket er vi glade for at være blevet inviteret med i §17.4-udvalget. Vi håber, vi kan lykkes med at øve indflydelse. Vi arbejder for, at alle børn/unge – handicap eller ej – gives reel mulighed for på egne præmisser at udfolde alle sine potentialer.

Handicaporganisationerne i DH-Vordingborg, som Børn/unge-netværket er en del af, arbejder for børn med handicap kan leve så almindelige børneliv som muligt i lighed med andre børn. Herunder også et almindeligt skoleliv. Naturligvis må forudsætningen være, at skolen imødekommer elevernes særlige behov. I Vordingborg Kommune har vi meget høj inklusionsgrad. Det betyder, at langt flere børn med handicap er inkluderet i folkeskolen end i landet som helhed. Vores folkeskoler er dermed forpligtet på en ekstra stor opgave – ikke alene af hensyn til de børn, som er inkluderet, men af hensyn til alle elever. Mødes elever med handicap ikke på en måde, så de trives og udvikler sig, vil de ikke selv lære og med risiko for, at de forstyrrer undervisningen og andre elevers mulighed for at lære. Det er ikke godt for nogen.

Årsrapporten 2017 fra Klagenævnet for Specialundervisning opgør, at der var 8 klager over specialundervisning i Vordingborg Kommune, hvoraf 7 er blevet realitetsbehandlet. Klagenævnet har omgjort alle de kommunale afgørelser: 5 kommunale afgørelse er ændret og 2 kommunale afgørelser er hjemvist til fornyet sagsbehandling. Hjemvisning sker typisk, når kommunen har truffet afgørelse på ikke tilstrækkelig oplyst grundlag. Klagenævnet har stadfæstet 0 kommunale afgørelser. Altså – i ingen afgørelser har kommunen fået medhold. Omgørelsesprocent = 100%.

Ja, det er små antal, og området er også lille – ca. 100 elever – oplyser tidligere udvalgsformand for Børn, Unge og Familie. Det indebærer, at ca. 7% af specialundervisningstilbuddene i 2017 er afgjort til ikke at opfylde behovene … til skade for børn med handicap OG deres skolekammerater.

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice