Forbindelse med os
Fællesspisning Holberggaard
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandxl-byg i Præstøbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Erhverv

Høring og infomøder om modtagne ansøgninger til nye store vindmøller og solcelleparker

Publiceret

: ,

Vordingborg Kommune sender nu 12 modtagne ansøgninger om etablering af vindmøller og solceller i høring, inden

der skal træffes politisk beslutning om, hvilke projekter, der skal arbejdes videre med. Der afholdes i høringsperioden to informationsmøder, hvor borgerne kan høre nærmere om og stille spørgsmål til de konkrete projektforslag.

Vordingborg Kommune har et erklæret mål om at fremme den grønne omstilling gennem blandt andet etablering af nye anlæg til vedvarende energi. Senest har kommunalbestyrelsen på sit møde 11. oktober vedtaget en ambition om, at der skal kunne produceres 1 mio. MWh el fra lokale vedvarende energianlæg om året fra 2030.

Solceller i Barmosen. Dronefoto Klaus Lohmann

For at afdække interessen for at etablere solcelleanlæg og vindmøller, indkaldte kommunen allerede i foråret 2023 projektforslag fra jordejere og udviklere. Der blev indsendt i alt 12 projektforslag, som omfatter i alt 26 land-vindmøller og 1.000 hektar solceller fordelt på forskellige lokaliteter i kommunen.

På møder i foråret med interessenter og borgere blev der drøftet, hvordan planlægningen for udbygningen af vindmøller og solceller bedst kan foregå. Der blev på disse møder udtrykt et stort ønske om åbenhed og information i forbindelse med planlægningen, som kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme. Derfor er det besluttet at udsende alle 12 modtagne projektforslag i høring, før politikerne skal drøfte, hvilke projekter, der kan og skal arbejdes videre med.

Høringen foregår i perioden 13. oktober til 6. november 2023 og der afholdes to informationsmøder henholdsvis den 26. oktober i Lundby og den 31. oktober i Mern. På informationsmøderne præsenterer ansøgerne deres fremsendte projektforslag og der er mulighed for at stille spørgsmål til de konkrete projekter.

Høring

Se høringsmateriale og ansøgningerne på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk/høring under planer. Send høringssvar til hoering-plan@vordingborg.dk inden d. 6. november 2023, hvis du har bemærkninger, som du mener, bør indgå i kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af planlægning for de enkelte projekter.

Informationsmøder

I Lundby præsenteres de modtagne projekter, som ligger vest for motorvejen:

 • Solceller på Svinø
 • Vindmøller ved Lundebro
 • Solceller og vindmøller i Barmosen
 • Vindmøller og solceller i Køng Mose

Mødet foregår i Svend Gøngehallen i Lundby d. 26. oktober kl. 19:00. Tilmelding sendes til: planklima@vordingborg.dk

I Mern præsenteres de modtagne projekter, som ligger øst for motorvejen:

 • Solceller i forbindelse med vindmøllerne ved St. Røttinge.
 • Vindmøller ved Høvdingsgård.
 • Vindmøller ved Tolstrup.
 • Vindmøller og solceller ved Oremandsgård.
 • Vindmøller og solceller ved Petersgård
 • Interesse for vindmøller på arealer ved Keldbylille

Mødet foregår i Mern Forsamlingshus d. 31. oktober kl. 19:00. Tilmelding sendes til: planklima@vordingborg.dk

 •   
 •  
 •  
 •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice