Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Maler Thomsens Malerservice
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Laeserbreve

Glæde over fredning af Kirkeskoven og kirkeengen

Publiceret

: ,

Debat: I Danmarks Naturfredningsforening (DN) er vi rigtig glade for, at Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg nu er blevet fredet.

Vordingborg, Lokalhistorisk Forening i vor Fru Kirke

 

Dermed har man bevaret en byskov med meget gamle træer trods pres fra byudvikling og mange trusler om byggeri og anlæg af vej- og parkeringsareal.

Kirkeskoven rummer mere end 200 gamle træer som eg, småbladet lind, bøg og spidsløn. Der lever i hvert fald 6 arter af flagermus, 7 truede svampe og en lang række sjældne insekter. En del af træerne er mere end 350 år gamle. Nu får de gamle træer lov til at stå til de segner af sig selv – til uvurderlig gavn for biodiversiteten.

Samtidig er også Kirkeengen, som ligger i forlængelse skoven neden for Vordingborg kirke, blevet fredet. Kirkeengen er med sine græssende kreaturer en lille landskabelig perle, og her vokser mange gamle kulturplanter, fx den sjældne hjertespand. Kirkeengen har et stort potentiale for at få en endnu bedre naturtilstand, og fx kan man med den rette pleje forvente en dag at se gøgeurt, ligesom den grønbrogede tudse som tidligere ynglede i søen på engen forhåbentlig vender tilbage.

Fredningen af Kirkeskoven og Kirkeengen er blevet til gennem et effektivt samarbejde mellem Vordingborg kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Vi vil gerne sige tak til kommunen for det gode samarbejde, og vi ser frem til yderligere samarbejde om andre naturprojekter med det formål at skabe mere og bedre natur i hele kommunen. Det vil gavne biodiversiteten, og det vil være til gavn for borgerne og for turismen, og det kan medvirke til at tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

Martin Vestergaard, formand for DN i Vordingborg

..

KULTURNAT I VORDINGBORG

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice