Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Tage Klee kunstfotograf
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i Præstø

Natur

Fredskov bliver IKKE til byggegrunde

Publiceret

: ,

Petersgaard Gods har af Miljøstyrelsen fået afslag på ansøgning om ophævelse af fredskovpligt

Det godt 7 ha store areal syd for Vintersbølle Skovvej, der ejes af Petersgaard, bliver ikke til nyt boligkvarter i Nyråd. Det har Miljøstyrelsen besluttet, fordi praksissen for ophævelse af fredskovpligt er ganske restriktiv, hvilket nok får mange beboere i Nyråd til at ånde lettet op.

Arealet, der grænser umiddelbart op til Vintersbølleskoven og Vintersbølle Overdrev, er i øjeblikket tilplantet med juletræer efter at der i mange år har været åbne marker. Adgangsvejen til skoven, Beværterhuset, FDF-hytten og Dehshytten går umiddelbart forbi den sydvendte skråning.
Historisk set regnes arealet som tjenestejord til skovfogedboligen for enden af Vintersbølle Skovvej, og huset er i dag er lejet ud som privatbolig.
Indtil 2014 blev området forpagtet ud til landbrugsdrift, men blev tilplantet med juletræer, hvilket efter Miljøstyrelsens opfattelse er ”foreneligt med kort omdrift på tjenestejord”, som det hedder.
For et par år siden blev lignende planer om at bygge op til Vintersbølle Overdrev for enden af Clemensmindevej mødt af massive protester, og der er næppe tvivl om, at et tilsvarende projekt for enden af Vintersbølle Skovvej ville have affødt lignende indsigelser.
Vintersbølle Overdrev ligger i dag som en langstrakt naturperle syd for Nyråd med græssende Dexter-kvæg og vandhuller med bl.a. ynglende lappedykkere og masser af frøer.

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg