Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Fællesspisning Holberggaard
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Udby Kro festlokaler middag

Laeserbreve

Forventningsafstemning med borgerne

Publiceret

: ,

Debat: De kommende 3-4 måneder skal vi som politikere træffe nogle afgørende valg i forbindelse med budget for 2023, og måske også for økonomien i indeværende år.

Lige nu ser det ud som, at vi mangler ca. 50 mio.kr. på 2022 budgettet (baseret på en meget tidlig prognose). Og den netop indgåede økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen, gør budgetlægning for 2023 udfordret.

Derfor bliver den kommende tid til en disciplin i forventningsafstemning med borgerne.

For at lægge svesken på desken, så bliver der ikke mange penge at rutte med, og det vil helt givet komme til at betyde forringelser i den omsorg, vi kan give vores ældre borgere, forringelser i den hjælp vi kan give inden for det specialiserede område = udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med psykiske lidelser, forringelser på institutions- og skoleområdet, færre investeringer i anlæg (bygninger, havne, veje, cykelstier mv.).

Hele kommunalbestyrelsen ønsker det ikke, men vi bliver nødt til at forholde os til virkeligheden og de rammer, som er udstukket af regeringen. Det bliver nogle utroligt svære valg, vi politikere skal tage. Vi er valgt af jer til at tage os driften af kommunen, og det forpligter os til at være ansvarlige. På mine egne vegne håber jeg, vi kan få en god dialog og forventningsafstemning af jeres forventninger til de kommende år. Det bliver smalhals, men der bliver også plads til nødvendige investeringer i de områder, der i fremtiden skal skabe indtægterne til kommunen. Det bliver en følelsesladet debat og bølgerne kan gå højt, men det skal der være plads til. Blot vi respekterer hinanden i debatten. Der er ingen nemme løsninger, kun svære beslutninger. Men også beslutninger, der gør, at Vordingborg kommune kommer til at stå stærkere i fremtiden.

Venlig hilsen

Jesper Adler

Det Konservative Folkeparti (C) i Vordingborg

Mob. 4119 3310

Ydunsvej 1

4760 Vordingborg

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg