Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
moderne tøj til mænd Nu Men Vordingborg
DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
Penta Sikring tyverisikring

Laeserbreve

EL vil have genindført flextur med det samme

Publiceret

: ,

Enhedslisten Vordingborg anser det for helt uacceptabelt, hvis den kollektive trafik igen udsættes for besparelser. Partiet ønsker tværtimod at bevare flextur – og ønsker den genindført med det samme og optaget i trafikbestilling 2024. Det fremgår af vores høringssvar til trafikbestilling 2024:

Det er selvfølgelig godt, at der nu er snak om at tage de ekstra nedskæringer af busserne i 2024 af bordet, som denne høring især handler om. Men det sørgelige argument for måske at droppe nye nedskæringer er jo desværre, at man har sparet mange penge på de mange og voldsomme nedskæringer i den kollektive trafik, der allerede er vedtaget.

Bevar flextur!

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet at afskaffe flextur allerede her fra den 1.september. Flextur er den eneste transportmulighed for borgere uden bil, der indtil nu har været tilbage de mange steder i kommunen, hvor der ikke længere kører bus. Tilbage er kun flextransport for handicappede og visiterede ture til f.eks. lægebesøg.

Den beslutning er et kæmpeproblem for især mange ældre og funktionshæmmede (der ikke er decideret handicappede), som får beskåret deres almindelige sociale liv. Det er en beslutning, der kalder på protester. Det er en beslutning, der bør gøres om. I 2024-trafikbestillingen, men også her og nu!

Enhedslisten-Vordingborg har stemt imod at afskaffe flextur – og er selvfølgelig også imod nye beskæringer af den smule kollektiv trafik, der er tilbage. Det er vi af mange grunde:

Begræns klimakatastrofen

Kollektiv trafik muliggør mindre individuel bilkørsel og dermed mindre klimabelastning. Det er vigtigt, i en situation hvor verden er ved at smelte for øjnene af os!

Enhedslisten vil bruge mange flere penge på bedre og billigere kollektiv trafik, færre penge på nye motorveje. Regeringen fører desværre den modsatte politik – og overlader nedskæringerne på den kollektive trafik til de udsultede kommuner.

Forsvar de svageste

Det er især samfundets mindre privilegerede grupper, der er helt afhængige af den kollektive trafik. Dem, der ikke har egen bil: De ældste og dem, der af andre grunde ikke har kørekort, de ikke så velbeslåede, samt børn og unge.

Bevar de små lokalsamfund

Det er helt afgørende for bosætningen i udkantsområderne, at der bevares en kollektiv trafik på et rimeligt niveau til dem, der ikke lige har bil. Flexturene er afgørende for gamle og ikke selvkørende, der bor der – og specielt StudieFlex er afgørende for børnefamilier med store børn/unge. En vis bustrafik er for øvrigt også vigtig for den ”bløde”, bil-løse turisme, som vi gerne vil have meget mere af! 

Beskæringerne i den kollektive trafik skaber en negativ spiral – hvor endnu færre vil bruge bussen (fordi den fx ikke kører hjem igen!), og indtægterne dermed vil falde yderligere, hvorefter der igen skal spares ved at skære i køreplanen, osv. osv. 

Brugergrupper – ældreråd, elevråd, lokalråd m.fl. – må gå sammen om at stille krav om, at udviklingen skal vendes! Det er soleklart, at kommunalpolitikerne over hele landet skal kræve, at pengene til en ordentlig kollektiv trafik skal komme fra den bugnende statskasse – i stedet for at der gives skattelettelser til de rige! 

Men selv med den nuværende kommunale økonomi er det helt galt, at sådan noget som flexturene og den kollektive trafik skal beskæres. Det handler om 3-4 mio.kr., der måske kunne findes på en særdeles luftig bevilling til ”erhvervsmasterplanen” på op mod det dobbelte…?

Debatindlæg fra Enhedslisten Vordingborg v/ Falle Hjorth, Søndersognsvej 20, 4780 Stege

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg