Frimann Hansen biler
Sikker it SAFE IT i vordingborg
GT Motors i Vordingborg
Lækker chokolade fra økoladen
Vinhuset Møn rødvin hvidvin webshop
Jonica i Vordingborg
gulvmontering vordingborg
Fællesspisning Holberggaard
xl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandStege Stensved præstø og vordingborg begravelseBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Restaurant Snekken i Vordingborg
Picture of Anders Munch

Anders Munch

Udgivet kl. 05:21, d. 30. aug 2021

DN Vordingborg udtaler sig om Hjelm Bugt Feriepark

Udtalelse om DN Vordingborgs stillingtagen til Hjelm Bugt Feriepark på Møn

Danmark Naturfredningsforenings generelle holdning til byggeri i kystzoner uden for byerne er, at det skal undgås. Måske husker du DN’s kampagne i 2016, hvor vi slog ring om Danmarks frie kyster med bål og fakkeltog? https://www.youtube.com/watch?v=51KuDNpxM8w

Vi er derfor også i DN Vordingborg modstandere af Vordingborg Kommunes planer om evt. at lægge et feriecenter med 200 boenheder ved Hjelm Bugt! Centret bliver så stort, så det kvadratmetermæssigt ca. svarer til de 500 boenheder, investoren oprindeligt forsøgte at få tilladelse til.


Reservationen til et evt. byggeri i regionplanen i 2005, der er videreført i senere kommuneplaner, betragter vi derfor som en undladelsessynd. Reservationen burde have været taget ud af plangrundlaget ved de senere kommuneplanrevisioner. Egentlig undrer det os, at staten ikke har gjort indsigelse imod reservationen ved godkendelse af Vordingborg Kommunes seneste 2 kommuneplaner?


Bliver der først bygget ved Hjelm Bugt, så er det sandsynligt, at investor vil forsøge at presse en senere udvidelse igennem. Det har firmaet Niras da også antydet i deres trafikanalyse til projektet, hvor de skriver: ”Når ferieparken er fuldt udviklet forventes området at bestå af 200-500 boliger.” Af den hidtidigt gennemførte sagsbehandling ved vi også, at kommunens repræsentanter har meddelt investor, at man jo senere kan udbygge området med nye etaper. Om denne holdning, udtrykt af embedsmænd, har politisk opbakning vides ikke, men det kan den jo få på et senere tidspunkt.


Det undrer os, at kommunen ikke er bange for to store konkurrerende hotelprojekter på henholdsvis Sukkerfabrikken og i Hjelm Bugt på én gang? Man kan have mange kritiske bemærkninger til tivoliseringen på Sukkerfabrikken, men der er trods alt tale om et vist genbrug af bygninger og beliggenheden er bynær. Drop dog det Hjelm Bugt projekt på en kystnær position i det åbne land, hvor en følgevirkning vil være, at der skal laves stier mv. helt nede i strandkanten, dvs. inden for strandbyggelinjen.

Skræmmer diverse hotelprojekters historie på Møn slet ikke? Lad os bare nævne Kongens Ø i Ulvshale, der i årevis har henligget som en ruin og fortsat gør det samt Cabaret-hotellet ved Langelinje, der i lang tid så miserabelt ud, inden det blev nedrevet.

I Niras’ Udkast til miljøkonsekvensrapport for Feriepark Møn står der da også: ”Områder med særlige landskabskvaliteter er i Kommuneplan 2018 udpeget som Områder med landskabelig værdi, jf. retningslinje 49.1 (Vordingborg Kommune, 2018a). Landskabet inden for de udpegede områder skal således bevares. Landskabsudpegningen omfatter store dele af Møn, herunder hele kyststrækningen langs Hjelm Bugt, som vist på Figur 6.14. Det betyder, at der inden for projektområdet ikke må etableres bebyggelse og anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe landskabets værdi. Særligt den lange kystlinje og de visuelle relationer på langs af kysten vurderes at have betydning for denne landskabsudpegning.”


Denne beskrivelse er vi i DN Vordingborg enig i. Vi kan derfor allerede nu oplyse, at skulle kommunalbestyrelsen vedtage at støtte opførelse af en feriepark ved Hjelm Bugt, så vil Danmarks Naturfredningsforening påklage denne afgørelse til Planklagenævnet. Vi forventer faktisk også, at den statslige planmyndighed selv gør indsigelse imod projektet.
Bliver dette projekt nemlig gennemført, så vil der være slået et alvorligt hul i beskyttelsen af vores kystnære områder generelt i Danmark.


Martin Vestergaard,

Formand for Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg

..

PS: Du kan lige under dette opslag tilmelde dig avisens nyhedsbrev i feltet “min@adresse.dk”. Så får du nyhederne direkte i din mailboks hver dag. Du kan altid nemt og smertefrit framelde igen.

  •   
  •  
  •  
  •  
12 timer siden

Selv det mest uskyldige kan

14 timer siden

Dizzy-Like og Fed Rock i

14 timer siden

Hårbøllehuset på Møn drives af

19 timer siden

Sakskøbing: Onsdag var en 15-årig

19 timer siden

Nørre Alslev: 45-årig udlænding sigtet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg
2 uger siden

Læserbrev fra Lars Kleist (

3 uger siden

Debatindlæg fra Lars Kleist: Vi

2 måneder siden

Læserbrev fra Eva Sommer Madsen:

2 måneder siden

Per Damkjær Juhl  har skrevet

2 måneder siden

Debatindlæg fra Asger Dines Andersen:

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….