Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Vordingborg Vinhandel v Skjold Burne
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i Præstø
Udby Kro festlokaler middag

Laeserbreve

Det går rigtig godt i folkeskolen … siger politikerne.

Publiceret

: ,

Trivselsmålingerne viser at skoleeleverne stortrives, særligt i Hjertebjerg. Det går godt i folkeskolen, fortæller formanden for Børn, Unge og Familieudvalget til kommunalbestyrelsen på mødet i slutningen af marts.

Den tidligere udvalgsformand supplerer med, at de dygtige skoleledere holder budgetterne. I folkeskolen er alt, som det skal være.

Problemet er blot, at opgørelsen fra Undervisningsministeriet på trivselsmålingerne viser, at Vordingborg ligger blandt de lavt rangerede kommuner, når det gælder elever som indikerer højeste trivselsscore i generel trivsel. Er du i tvivl, så se på Undervisningsministeriets hjemmeside. Allerede på første opslag viser grafen dette.

Vi har set det før. Kommunalbestyrelsen præsenteres for data, hvor tallene er udvalgt og sammensat, som om det går godt. Det ser også ud til at være tilfældet her.

Men … skolens elever får det udbytte af skolegangen som kvaliteten i skoletilbuddet i folkeskolen giver mulighed for. Uanset hvor forskønnet et billede, der tegnes, er det realiteterne, der tæller. I Vordingborg Kommune er der bekymrende mange elever som efter 10 års skolegang ikke er uddannelsesparate, og der er foruroligende lave karaktergennemsnit til folkeskolens afgangseksamen osv. osv. osv. Desværre – og ulykkeligt for børnene – afslører virkeligheden, at folkeskolen i Vordingborg lykkes betydeligt dårligere end i andre kommuner.

Den nye kommunalbestyrelse har siddet i tre måneder, og selvom folkeskolen havde en fremtrædende plads i valgkampen, og at politikerne for ½ år, da de skulle opnå valg, mente at folkeskolen skulle forbedres, er de med embedsmændenes hjælp og tal nu kommet frem til, at ”det går godt i folkeskolen”.

Er forældre og vælgere mon enige i det? Var det en sådan ikke-forandring, der var ønsket og forventet, da krydsene blev sat, og valget resulterede i skift af den politiske kulør i kommunalbestyrelsen?

Stella Steengaard og Helene Hansen
Lundbyvej 6, 4720 Præstø
DH-Vordingborg, Børn/unge-netværket

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg