Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
moderne tøj til mænd Nu Men Vordingborg
xl-byg i PræstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø
salg af både cp bådformidling

Bolig

Derfor skal Langebæk Præstegård sælges

Publiceret

: ,

Fredag skrev vi om en gruppe af bekymrede borgere der kæmper for at bevare Langebæk Præstegård. Vi er kommet tættere på hvorfor beslutningen blev taget.

Langebæk-Præstegård

Foto Anders Munch

Gruppen af bekymrede borgere var bla. uforstående for, hvorfor Mern/Øster Egesborg pludselig var inviteret med til det vigtige møde, hvor man skulle stemme om Præstegårdens salg. Og med deres stemmer blev det til et salg.

Formanden for menighedsrådet for Stensved Sogn, Sonja Andersen fortæller: -Biskoppen har besluttet, at de to pastorater skal lægges sammen, Stensby/Kalvehave og Mern/Østeregesborg, og det  er sket, de hedder nu Langebæk Pastorat. Derfor skulle de med. Havde vi ikke inviteret dem med, havde vi fået det pålagt!

Arkivfoto taget Sognegården i Stensved

Sonja Andersen fortæller også, at man er blevet enige om at lægge forklaringen på beslutningen ud på hjemmesiden Stensbykirke.dk. -Så henviser vi til den skrivelse, så vi ikke kommer til at sige noget forskelligt! (Hele forklaringen kan læses til slut i artiklen).

Der står bla. at det ikke har været en let beslutning, man har hentet bistand fra Roskilde Stift, at det er et brud med en lang traditionen der går helt tilbage til 1600-tallet. Beslutningen er taget af økonomiske forhold, at drift og vedligeholdelse vil være for dyrt. At det er længe siden konfirmander benyttede sig af Præstegården, og flertallet ønskede en embedsbolig med flere naboer. I Stensved menighedsråd var man heller ikke enige.

Langebæk Præstegård var ellers sat til salg hos ejendomsmægler Ejby – men den er pillet af igen. Det forsøger vi at få et svar på, men indtil videre er det ikke lykkedes.

Fakts om Langebæk Pastorat:
Det betyder at sognepræsten i Mern/Østeregesborg er kirkebogsførende sognepræst for hele Langebæk Pastorat. Jesper Larsen Svendsen er provst i Stege/Vordingborg provsti han er sognepræst med 50% i Stensby/Kalvehave, og den anden halvdel som leder af provstiet, bla. administrative opgaver. Derudover har vi en overenskomstansat sognepræst, hende vi har er vikar, så den stilling skal vi slå op, det er noget vi skal. Mern/Øster Egesborg er hovedsogn i Langebæk Pastorat, fordi her bor den kirkebogsførende sognepræst.
Alle konfirmander skal benytte den nye sognegård på kasernen.

..

Den fulde beskrivelse af beslutningen:

Ny præstegård/embedsbolig i Langebæk pastorat. 

Et flertal blandt menighedsrådsmedlemmerne i Langebæk pastorats tre menighedsråd har besluttet at sælge præstegården i Langebæk og bygge en ny embedsbolig i Kalvehave.

Det har ikke været en enkel beslutning, og alle var heller ikke enige i beslutningen. Forud for beslutningen har der været indhentet bistand fra Roskilde Stifts konsulent for tjenesteboliger samt arkitektbistand til en nærmere gennemgang og budgettering af istandsættelse af den gamle præstegård.

Præstegården har ligget i Langebæk i hvert fald siden 1600-tallet. Så det er et brud med en lang tradition. Den ligger smukt, og det vil nok aldrig igen være muligt at finde et lignende sted. Samtidig er der mange, der har minder fra præstegården. Det er der, man som ny stolt forælder henvendte sig om sit nyfødte barn. Det var der, man gik til konfirmationsforberedelse. Eller måske lavede aftale om bisættelse eller begravelse af en elsket afdød.

Der er mange, der har positive følelser overfor stedet og er kede af, at den ikke længere skal være præstegård.

Når et flertal alligevel har truffet beslutning om at sælge den og bygge en ny embedsbolig i Kalvehave skyldes det blandt andet følgende forhold.

 

ØKONOMI

Istandsættelsen vil koste så mange penge, at det med den forventede indtægt ved salg af præstegården vil være minimum 4 mio. kr. dyrere at istandsætte den gamle præstegård end at bygge en ny. Det er konklusionen med de tal, menighedsrådsmedlemmerne har fået forelagt af stiftets konsulent, arkitekt og ejendomsmægler.

Selv med en istandsættelse til moderne klimaforhold, vil vedligeholdelsen og driften af præstegården i Langebæk være dyrere, end ved en ny embedsbolig.

 

PRÆSTEGÅRDENS BRUG

Det er efterhånden en del år siden, at det er lykkedes at få konfirmanderne til præstegården i Langebæk til konfirmationsforberedelse. På samme måde var der færre og færre, der mødte direkte op i præstegården til livets større begivenheder. Så præstegården har ikke længere haft samme funktion, som beskrevet i starten.

 

PRÆSTEGÅRDENS BELIGGENHED

Præstegården i Langebæk ligger tæt på midten af det nye pastorat. Men ikke tæt på mange borgere i sognet. Og med ca. 1 km. til nærmeste offentlige transport.

Flertallet af menighedsrådsmedlemmerne ønskede en embedsbolig med flere naboer. At præsten bor mindre isoleret.

 

DEN NYE EMBEDSBOLIG

Som nævnt var der ikke enighed om beslutningen. Det er forskelligt, hvordan man vægter traditioner op mod økonomi. Eller hvilket syn man har på beliggenheden.

Til gengæld har der været enighed om, at den nye embedsbolig skal ligge i Kalvehave. Det nye pastorat har tre tætte ”by-områder”: Mern, Kalvehave og Stensved. Der er en præstegård i Mern og en sognegård i Stensved. Den nye embedsbolig skulle derfor ligge i Kalvehave.

På tværs af de tre menighedsråd er der nedsat et fælles præstegårdsudvalg, der arbejder på denne løsning. I mellemtiden har menighedsrådene lejet en villa i Stensved som embedsbolig for væres nye præst, Jesper Larsen Svendsen.

I Stensby menighedsråd var vi heller ikke enige. Men alle accepterer flertallets beslutning og arbejder videre på en god løsning.

På menighedsrådets vegne.
Thomas Carlsen
Næstformand.

Læs også Langebæk Præstegård skal sælges – bekymrede borgere kæmper imod

Læs også Sognegård på kasernen i Stensved

Gode tal til en evt. annoncør: Mange besøger Vordingborg.in

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg