Heino Hahn Nye Borgerlige
Forbindelse med os
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Kultur

Der planlægges stor festival på Nordøstfalster

Publiceret

: ,

Marie Grubbe – 2018 – festival. Koncerter, udstillinger, foredrag, teaterforestillinger, sejlads på Grønsund m.m.m. Alle interesserede indkaldes hermed til møde,

hvor man vil blive orienteret om planerne for en stort anlagt festival der skal løbe hen over sommeren 2018 (juni, juli og august), i 300-året for Marie Grubbes død.

Det er håbet, at det fremmødte publikum også vil bidrage med idéer og forslag til festivalens indhold og program.

Initiativet er taget af iscenesætteren, skuespilleren og sangeren Christian Steffensen, medens der er blevet nedsat en styregruppe for festivalen der tæller Formand for Byens Identitet under Områdefornyelsen Anne-Marie Wesselhoff, bestyrelsesmedlem i M/F Idas Venner Jette Ulvig, Marianne Christensen (medlem af bestyrelsen i stORDstrømmen, interessegruppe under Dansk Forfatterforening) og Christian Steffensen.

Marie Grubbe (1643 – 1718) er dén kvindelige historiske person som gennem tiden har inspireret flest forfattere, dramatikere samt bl.a. en række komponister og billedkunstnere: Holberg, Blicher, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen, Frederik Nygaard, Ebbe Hamerik, Ulla Ryum, Finn Andersen, Kristian Zahrtmann, Susanne Tvermoes, Gudmund Hentze, Bo Holten, Lorentz Frölich, Tine Madsen, Lone Hørslev, Lærke Sanderhoff, Juliane Preisler, Maria Helleberg m.fl.

Ifølge mange historiske kilder døde adelsdamen Marie Grubbe i 1718, hvor hun fra omkring 1705 havde boet i Borrehuset – færgehuset ved Grønsund, med sin tredje og sidste mand. Som bekendt var hun i sit første ægteskab gift med Ulrik Frederik Gyldenløve, uægte søn af Frederik 3., dernæst med herremanden justitsråd Palle Dyre, for til sidst at finde sit livs kærlighed i staldkarlen Søren Sørensen Møller, på sin faders gods Tjele ved Viborg.

Festivalen skal overvejende udfoldes på det Nordøstlige Falster på netop det store areal, der støder op til matriklen, hvor Marie Grubbes færgehus (bolig) lå; lige ud til det skønne Grønsund, med den vidunderlige udsigt til det sydlige Møn og den berømte Fanefjord Kirke. Marie Grubbe havde sin ”færgefart” på dette sted, hvor farvandet Grønsund er smallest mellem Falster og Møn. Selve grunden hvor Borrehuset lå ejes i dag af Det Classenske Fideicommis /Corselitze, som stiller området til rådighed for festivalen Marie Grubbe – 2018. Det er ligeledes ønsket, at også det sydlige Sjælland og Møn bliver en del af og tager ejerskab af festivalen, idet Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller boede på Møn i en længere periode inden de slog sig ned på Falster. – Endvidere har man for få år siden fundet begge navne i kirkebogen i Allerslev Kirke (ved Præstø), hvilket med stor sandsynlighed fortæller os, at de to uadskillelige mennesker endte deres dage i Ugledige på det sydlige Sjælland. Man kan gå ind at læse mere om festivalen på: www.mariegrubbe2018.dk

  •   
  •  
  •  
  •  
vinsmagninger vinforedrag vin vordingborgVordingborg LåseserviceMichael Larsen radikal vordingborgimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgTeaterforeningen Bøgestrømmen teaterTømrer snedker sydsjælland Rene mq træ